In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor alternatieve zorg.

Start Royaal Excellent
Alternatieve geneeswijzen
&
homeopatische
en antroposofische geneesmiddelen
max. € 40 p.dg.
tot € 450 p.jr. inclusief geneesmiddelen
max. € 40 p.dg.
tot € 650 p.jr. inclusief geneesmiddelen
max. € 40 p.dg. niet-artsen en max. € 60 p.dg. artsen.
Max. 20 consulten p.jr. inclusief geneesmiddelen

De kosten worden vergoed van consulten of behandelingen van alternatief genezers of therapeuten (artsen en niet-artsen). Daarnaast worden de kosten vergoed van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen die een arts heeft voorgeschreven.

De alternatief genezer of therapeut moet zijn aangesloten bij een erkende beroepsvereniging en die voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraar.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor anticonceptie.

Start Royaal Excellent
Anticonceptie
tot 21 jaar en ouder
(incl. wettelijke eigen bijdrage)
100% 100% 100%

Avero Achmea vergoedt aan vrouwelijk verzekerden de kosten van hormonale anticonceptie en spiraaltjes.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor bevalling en kraamzorg.

Start Royaal Excellent
Bevalling ziekenhuis volledig volledig volledig
Kraamzorg thuis (eigen bijdrage) max. 24 uur per zwangerschap 100% 100%
Kraamzorg ziekenhuis (wettelijke eigen bijdrage) 100% 100% 100%
Kraampakket volledig volledig volledig
Adoptiekraamzorg of medische screening max. 10 uur of € 300 per adoptiekind max. 10 uur of € 300 per adoptiekind max. 10 uur of € 300 per adoptiekind
Borstvoeding advies max. € 80 p.jr. max. € 80 p.jr. max. € 115 p.jr.
Huur borstkolf
(elektrisch) alleen gecontracteerde leverancier
€ 75 per bevalling € 75 per bevalling € 75 per bevalling
TENS bij bevalling (pijnbestrijding) 1 apparaat voor de gehele duur van de aanvullende verzekering 1 apparaat voor de gehele duur van de aanvullende verzekering 1 apparaat voor de gehele duur van de aanvullende verzekering
Zwangerschpascursus € 50 per zwangerschap € 50 per zwangerschap € 75 per zwangerschap

U heeft recht op kraamzorg tot maximaal 10 dagen vanaf de dag dat u bent bevallen.
Hoeveel uur kraamzorg u krijgt, wordt bepaald op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor brillen en/of lenzen.

Start Royaal Excellent
Brillen en/of lenzen max. € 100,-
p. 3 jr.
max. € 150,-
p. 3 jr.
max. € 300,-
p. 3 jr

Met uw aanvullende verzekering kunt u een vergoeding krijgen voor contactlenzen op sterkte en/of brillenglazen op sterkte inclusief brilmontuur.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor buitenlanddekking.

Start Royaal Excellent Optimaal Beter voor nu
Spoedeisende zorg
en
geneesmiddelen
100% 100% 100% 100% 100%
Repatriëring
(Vervoer bij ziekte, ongeval
of overlijden)
n.v.t. 100% 100% 100% 100%

Hulpverlening in het buitenland

Hulpverlening door alarmcentrale Eurocross Assistance bij het organiseren van zorg;

Eurocross Assistance +31 71 – 364 62 00

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor dieetadvies.

Start Royaal Excellent
Behandeluren n.v.t. n.v.t.   2 uur

Dieetadvisering met een medisch doel over voeding en eetgewoonten door een diëtist. De Basisverzekering vergoedt de eerste 3 behandeluren.

Een behandeluur bestaat uit de geplande tijd die de diëtist met u in gesprek is en de gemiddelde tijd die nodig is voor de werkzaamheden rondom het consult (bijvoorbeeld informatie opzoeken, een dieetadvies op papier zetten of een rapportage aan de arts maken).

Voor 2016 is het standaard eigen risico verhoogd naar € 385,- (was € 375,-) .

Wel behoeft dit enige toelichting. Namelijk dat het eigen risico niet van toepassing is op de vergoedingen in de aanvullende verzekering. Tevens zijn binnen de Basisverzekeringen uitzonderingen waar het eigen risico niet voor geldt:

 • Huisarts;
 • Verloskundige zorg;
 • Kraamzorg;
 • Verzekerde zorg tot 18 jaar.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor fysiotherapie, ergotherapie, oedeemtherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, Chiropractie, osteopathie en geriatrische fysiotherapie.

Start Royaal Excellent
Behandelingen per jaar 12 27 onbeperkt

Voor chronische aandoeningen worden alle vervolgbehandelingen uit de Basisverzekering vergoedt vanaf de 21e behandeling over de gehele behandelduur.

Hieronder vindt u een overzicht met chronische aandoeningen. Deze zijn door de overheid aangewezen. Uw vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering is hiervan afhankelijk.

Aandoeningen aan het zenuwstelsel:

 • cerebrovasculair accident;
 • ruggemergaandoening;
 • multipele sclerose;
 • perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 • extrapyramidale aandoening;
 • motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 • aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel (duur van de behandeling is maximaal twee jaar, na bestraling);
 • cerebellaire aandoening;
 • uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 • radiculair syndroom met motorische uitval (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • spierziekte;
 • myasthenia gravis.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

 • aangeboren afwijking;
 • progressieve scoliose;
 • juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 • reflexdystrofie;
 • fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 • collageenziekten;
 • status na amputatie;
 • Whiplash (duur van de behandeling is maximaal drie maanden, soms verlengd tot zes maanden);
 • postpartum bekkeninstabiliteit (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • fracturen indien deze conservatief worden behandeld (duur van de behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling).

Overige aandoeningen

 • Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD;
 • aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 • lymfoedeem;
 • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden na ontslag);
 • claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • weke delen tumoren;
 • diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.

De Basisverzekering voorziet volledig in Geestelijke Gezondheidszorg.

Vanaf 2014 is de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) volledig verzekerd in de Basisverzekering.

Hoe werkt de vergoeding van geneesmiddelen? Er zijn medicijnen van verschillende merken die dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm hebben. Bij sommige van deze geneesmiddelen is er alleen recht op de geneesmiddelen die door de zorgverzekeraar zijn aangewezen. Dit zijn de preferente geneesmiddelen.

Start Royaal Excellent
wettelijke vergoeding
eigen bijdrage
tot € 750
(exclusief ADHD-medicijnen)
tot € 750
(exclusief ADHD-medicijnen)
100%
(inclusief ADHD-medicijnen)

Kijk voor meer gedetailleerde informatie op www.medicijnkosten.nl.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor huidbehandelingen.

Start Royaal Excellent
Acnébehandeling n.v.t. max. € 250 p.jr. max. € 250 p.jr.
Camouflagetherapie n.v.t. € 200
gehele verzekeringsduur
€ 200
gehele verzekeringsduur
Epilatie
(elektrisch, IPL- of laserepilatie)
n.v.t. max. € 300 p.jr max. € 300 p.jr

Camouflagetherapie is een behandeling om littekens, spataderen, huidaandoeningen met kleurafwijkingen minder opvallend te maken.

De huisarts is als vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen betreffende uw gezondheid. Huisartsenzorg is vrij toegankelijk. In de avond, nacht of tijdens weekenden kunt u terecht bij de huisartsenpost.

Vergoed wordt: Huisartsenzorg, door de huisarts aangevraagd laboratorium- en functieonderzoek, doorverwijzing naar medisch specialistische zorg.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor mantelzorg.

Start Royaal Excellent
Vervangende mantelzorg
voor gehandicapten
en  chronisch zieken
n.v.t. n.v.t. Ja, alleen bij
stichting Handen-in-huis

Met mantelzorg wordt bedoeld dat u langdurig een naaste verzorgt, bijvoorbeeld een gezinslid of familielid. Dat kan een hele belasting zijn ondanks dat u het met liefde doet. Daarom is er de mogelijkheid een vervanger in te schakelen als u met vakantie gaat.

Vergoedingen voor oncologische revalidatie (voorheen genoemd herstel en balans).

Sinds 2016 worden de kosten vergoed vanuit de Basisverzekering. 

Oncologische revalidatie is een nazorg programma voor personen van 18 jaar of ouder die een vorm van kanker hebben (gehad). Het programma is aansluitend op de medische behandeling.

Doel van het programma is de lichamelijke en geestelijke conditie op peil te brengen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor ooglaseren.

Start Royaal Excellent
Ooglaseren
&
lensimplantatie
n.v.t. € 500
voor gehele duur
€ 750
voor gehele duur

Met een ooglaserbehandeling worden bijziendheid, verziendheid en cilinderafwijkingen gecorrigeerd.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor orthodontie en tandheelkundige zorg.

Start Royaal Excellent
Tandheelkundige zorg
tot 18 jaar,
door kaakchirurg/tandarts (kronen, bruggen, inlays en implantaten)
max. € 225
p.jr.
per persoon
volledig volledig
Orthodontie (beugel)
(tot 18 jaar)
n.v.t. max. € 2.000
voor de gehele verzekeringsduur
volledig
Orthodontie (beugel)
(van 18 – 22 jaar)
n.v.t. n.v.t. volledig
Orthodontie (beugel)
(van 22 jaar en ouder)
n.v.t. n.v.t. 70% tot max. € 1.500
voor de gehele verzekeringsduur

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het optimaliseren van de stand van tanden in de kaken door middel van beugels.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen plastische en cosmetische chirurgie.

Start Royaal Excellent
Cosmetische
chirurgie
n.v.t. n.v.t. max. 500
zonder medische indicatie
Plastische
chirurgie
n.v.t. n.v.t. medisch noodzakelijke behandelingen,
welke niet uit de Basisverzekering
worden vergoed

Recht op vergoeding als:

 • de aard van de behandeling strekt ter correctie van afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen;
 • vooraf toestemming van de zorgverzekeraar vereist;
 • aanvraag door behandelende specialist met foto’s en een verklaring van verzekerde over de klachten;
 • ingreep wordt verricht door medisch specialist.

Correctie van de oorstand wordt vergoed.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor pedicurezorg.

Start Royaal Excellent
Pedicurezorg
(bij diabetes, reuma en/of medische voet )
n.v.t. max. € 25 per behandeling
en max. € 100, – p.jr.
100%

Recht op vergoeding als de behandeling wordt uitgevoerd door een pedicure.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor preventieve vaccinaties.

Start Royaal Excellent
Vaccinaties voor buitenland 100% 100% 100%

Vergoed worden consulten en vaccinaties bij een gecontracteerde zorgverlener.

Het raadplegen van een andere medisch specialist, binnen Nederland, dan de behandelend specialist wordt 100% vergoed vanuit de Basisverzekering.

Best Doctors
Naast de second opinion uit de Basisverzekering vergoedt Avero Achmea second opinion door Best Doctors (internationale specialisten).

Twee diensten:

 • InterConsultation; de beoordeling vindt plaats op basis van uw medisch dossier, er zal geen medisch onderzoek worden verricht;
 • Ask TheExpert; de mogelijkheid om aanvullende medische informatie te ontvangen van erkende deskundigen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor steunzolen.

Start Royaal Excellent
Steunzolen n.v.t. 1 paar p.jr. 1 paar p.jr.

Een steunzool is een losse inlegzool voor een schoen. Steunzolen kunnen een ontlastende of ondersteunende functie of een corrigerende functie hebben. De voet- en loopstand verbetert hierdoor.

Bij vergoeding uit de aanvullende verzekering geldt een gezamenlijk maximaal bedrag voor de vergoedingen pedicure, podologie, podotherapie en orthopedische steunzolen.

In onderstaande tabel vindt u een beknopt overzicht van tandartsvergoedingen.

Als gevolg van een ongeval is er een basis tandartsdekking van maximaal € 10.000 per ongeval verzekerd in de aanvullende verzekeing;

T Start T Extra T Royaal T Excellent
C-codes, M-codes, V-codes en H-codes. 100% tot max.
€ 250 p.jr.
100% tot max.
€ 500 p.jr.
100% tot max.
€ 1.000 p.jr.
100% tot max.
€ 1.250 p.jr.
Overige codes 75% tot max.
€ 250 p.jr.
75% tot max.
€ 500 p.jr.
75% tot max.
€ 1.000 p.jr.
100% tot max.
€ 1.250 p.jr.
 • A-Codes : Verdoving
 • C-Codes : Consultatie en diagnostiek
 • E-Codes : Wortelkanaalbehandeling (endodontologie)
 • F-Codes : Orthodontie
 • G-Codes : Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie)
 • H-Codes : Chirurgie
 • J-Codes : Implantaten (implantologie)
 • M-Codes : Preventieve mondzorg
 • P-Codes : Kunstgebitten (prothetische voorzieningen)
 • R-Codes : Kronen, bruggen en inlays
 • T-Codes : Tandvleesbehandelingen (parondontologie)
 • V-Codes : Vullingen
 • X-Codes : Rontgenfoto’s (maken en beoordelen)

Het verblijf in een ziekenhuis of instelling kan langdurig zijn. In dat geval zijn 1.095 dagen verzekerd vanuit de Basisverzekering. Sinds 1 januari 2015 is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen te vervallen.

Vergoed wordt:

Specialistische zorg:

 • Onderzoek en diagnostiek;
 • Behandeling;
 • Materialen die de medisch specialist gebruikt;
 • Laboratoriumonderzoek;
 • Second opinion.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor verblijf in een familiehuis.

Start Royaal Excellent
herstellingsoord / zorghotel n.v.t. max. € 100 p.dg.,
max. € 2.800
max. € 100 p.dg.,
max. € 2.800
hospice n.v.t. max. € 40 p.dg.
tot max. € 3.600
max. € 50 p.dg.
tot max. € 4.500
familiehuis max. € 35 p.dg. tot max. € 500 voor alle verzekerden samen max. € 35 p.dg. tot max. € 500 voor alle verzekerden samen max. € 35 p.dg. tot max. € 1.000 voor alle verzekerden samen
gasthuis bij poliklinische behandelcyclus max. € 35 p.dg. max. € 35 p.dg. max. € 35 p.dg.

Een familiehuis is een huis dat verbonden is aan het ziekenhuis waar uzelf of uw gezinslid tijdelijk kan verblijven als u in het ziekenhuis bent opgenomen. Voorbeelden van logeer- of gasthuizen zijn het Ronald McDonaldhuis, het Familiehuis Daniel den Hoed, het Prinses Margriethuis en het Kiwanishuis.