Een ongeval veroorzaakt veel leed en heeft vaak ook een financiële nasleep. Het bieden van een collectieve ongevallenverzekering geeft de werknemers een extra bescherming tegen de financiële gevolgen van een ongeval. Verzekerd is dan het financiële risico van blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. De premies zijn laag en de financiële gevolgen zijn vaak niet te overzien.

Extra zekerheid voor de werknemers
De hoogte van het verzekerde bedrag bepaalt u zelf bij het sluiten van de verzekering en voor de premie hoeft u het niet te laten.

Meer informatie over ongevallen