Het verzekeren van een bedrijfsgebouw is maatwerk en vraagt om meer dan alleen een passende verzekering. Zijn er goede preventieve maatregelen genomen tegen inbraak, brand en andere zaken. Vanuit onze deskundigheid beoordelen wij samen met u ter plaatse uw situatie.

Extra’s bij een bedrijfsgebouwverzekering

 • Gratis waardebepaling van het gebouw met een garantie tegen onderverzekering;
 • Ruime dekking voor kosten die worden gemaakt om schade te beperken;
 • Gemak: bij schade verzorgt de verzekeraar desgewenst het herstel;
 • Dekking tegen schade door extreme neerslag (zoals sneeuwdruk, opeenhoping van regenwater en inslag van hagel), zelfs bij constructiefouten.
Zaken die makkelijk worden vergeten zijn:
 • Kosten van tuinaanleg/beplanting;
 • Opruimingskosten;
 • Treffen van noodvoorzieningen;
 • Herstelkosten op last van de overheid;
 • Eventuele huurderving;
 • Zonnewering;
 • Hekwerk.

Meer informatie over bedrijfsgebouw