Werknemersvoorzieningen zijn grofweg onder te verdelen in twee vormen zijnde secundaire arbeidsvoorwaarde om werknemers te binden aan de onderneming, of ter afdekking van de financiële gevolgen van werkgeversverplichtingen richting de werknemers.
Afhankelijk van de ondernemingsgrootte worden deze zaken extern verzekerd, in eigen beheer geregeld of via CAO afspraken collectief (kan per branche anders zijn) geregeld met sociale partners.

Hoe zaken zijn geregeld is afhankelijk van interne en externe factoren, en kan per branche of onderneming anders worden ingevuld. Met een goede inventarisatie is het mogelijk om deze voorzieningen als beloning voor uw werknemers en als een te beheersen kostenpost, met u vorm en inhoud te geven.