Een goede begeleiding begint met een kritische blik op uw pensioenuitvoerder en/of de pensioenadviseur.

Bent u al jaren verbonden aan dezelfde partijen? Dan kunnen wij u bij voorbaat melden dat u een éénzijdig verhaal te horen heeft gekregen.

Daar wij van mening zijn dat pensioen een actieve communicatie en dienstverlening vraagt is onafhankelijk advies (zonder productverkoop) de enige juiste manier.

Waar de regeling wordt ondergebracht is van ondergeschikt belang en ten slotte een afronding van een uitgezette tender.