In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor algemene check-up.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Algemene check-up n.v.t. n.v.t. € 70,-

Recht op deze vergoeding vanaf 40 jaar en éénmaal per 3 kalenderjaren.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor alternatieve behandelwijzen en alternatieve geneesmiddelen.

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
Aanvullend /
Extra Aanvullend
Alternatieve
behandelwijzen
n.v.t. /
80%,
max. € 400,- /
80%,
max. € 600,-
n.v.t. / n.v.t.
Alternatieve
geneesmiddelen
n.v.t. /
80%,
max. € 400,- /
80%
max. € 600,-
n.v.t. / n.v.t.

De genoemde bedragen gelden voor behandelwijzen en geneesmiddelen tezamen.

Alternatieve behandelwijzen worden vergoed als uw behandelaar als gediplomeerd lid is aangesloten bij een door Menzis .

Mag u ook naar een andere behandelaar?
Als uw behandelaar niet is aangesloten bij een door Menzis erkende beroepsvereniging, dan zal Menzis géén vergoeding geven.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor bevalling en kraamzorg.

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
Aanvullend /
Extra Aanvullend
Verloskamer, zonder medische noodzaak.
Vergoeding eigen bijdrage  Basisverzekering
n.v.t. / € 160,- /€ 300,- n.v.t.
Kraampakket n.v.t. / ja / ja  n.v.t.
Adoptie
(kind jonger dan 5 mnd)
n.v.t. / Kraamzorg
max. 16 uur
n.v.t.
Kraamzorg na opname (kind jonger dan 4 mnd) n.v.t. / Kraamzorg
max. 16 uur
n.v.t.
Borstvoeding advies n.v.t. / max. € 200,- n.v.t.
Meerlinguitkering n.v.t. / max. € 250,- n.v.t.
Bewakingsmonitor 100% n.v.t.

U heeft recht op kraamzorg tot maximaal 10 dagen vanaf de dag dat u bent bevallen. Hoeveel uur kraamzorg u krijgt, wordt bepaald op basis van het landelijk indicatieprotocol kraamzorg.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor brillen, contactlenzen, ooglaseren en lensimplantaten.

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
Aanvullend /
Extra Aanvullend
Brillen &
contactlenzen
n.v.t. /
€ 100,- per 2 jaar /
€ 150,- per 2 jaar
n.v.t.

Menzis heeft met de volgende opticiens (ketens) een betaalovereenkomst gesloten. Dat betekent dat deze opticiens rechtstreeks kunnen declareren bij Menzis. Daardoor hoeft u de nota niet eerst voor te schieten.

 • Bright Eyes
 • Eyes and More
 • Eye Wish Groeneveld
 • Greving & Greving te Delfzijl
 • Greving & Greving te Groningen
 • Hans Anders
 • Het Huis
 • Centrop: alle opticiens die zijn aangesloten bij Centrop (pdf)
 • Moritsz Schelwald Optiek te Groningen
 • Optitrade: alle opticiens die zijn aangesloten bij Optitrade pdf)
 • Pearle Opticiens
 • Peters Optiek te Rhenen
 • Specsavers
 • Woldringh Optiek & Optometrie te Bedum
 • Woldringh Optiek & Optometrie te Groningen

Voor vergoeding uit de Basisverzekering geldt, dat als u naar een leverancier gaat die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, u een vergoeding krijgt op basis van de offerte, tot maximaal 60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor deze hulpmiddelen heeft gecontracteerd.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor buitenlanddekking.

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
Aanvullend /
Extra Aanvullend
Spoedeisende zorg en
geneesmiddelen
100% 100%
 Vervoer bij ziekte, ongeval
of overlijden
100% 100%

Hulpverlening in het buitenland

Hulpverlening door SOS International bij het organiseren van zorg.

Menzis Alarmcentrale +31 317 – 455 555

De Diabeteszorg wordt als ketenzorg vergoed uit de Basisverzekering.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor dieetadvisering.

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
Aanvullend /
Extra Aanvullend
Behandeluren 0 / 2 / 4 n.v.t.
Preparaten max. € 75,- /
max. € 100,- /
max. € 150,-/
n.v.t.

Dieetadvisering met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. De Basisverzekering biedt dekking voor 3 behandeluren.

Een behandeluur bestaat uit de geplande tijd die de diëtist met u in gesprek is en de gemiddelde tijd die nodig is voor de werkzaamheden rondom het consult (bijvoorbeeld informatie opzoeken, een dieetadvies op papier zetten of een rapportage aan de arts maken).

Voor 2017 is het standaard eigen risico gelijk gebleven € 385,- .

Wel behoeft dit enige toelichting.
Namelijk dat het eigen risico niet van toepassing is op de vergoedingen in de aanvullende verzekering. Tevens zijn binnen de Basisverzekeringen uitzonderingen waar het eigen risico niet voor geldt:

 • Huisarts;
 • Verloskundige zorg;
 • Kraamzorg;
 • Verzekerd zorg tot 18 jaar.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor fysiotherapie, manueel therapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar en geriatrische fysiotherapie.

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
Aanvullend /
Extra Aanvullend
Aantal behandelingen
(per jaar)
9 / 18 / 40 9 / 9

Voor chronische aandoeningen worden alle vervolgbehandelingen uit de Basisverzekering vergoedt vanaf de 21e behandeling over de gehele behandelduur.

Hieronder vindt u een overzicht met chronische aandoeningen. Deze zijn door de overheid aangewezen. Uw vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering is hiervan afhankelijk.

Aandoeningen aan het zenuwstelsel:

 • cerebrovasculair accident;
 • ruggemergaandoening;
 • multipele sclerose;
 • perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 • extrapyramidale aandoening;
 • motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 • aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel (duur van de behandeling is maximaal twee jaar, na bestraling);
 • cerebellaire aandoening;
 • uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 • radiculair syndroom met motorische uitval (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • spierziekte;
 • myasthenia gravis.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

 • aangeboren afwijking;
 • progressieve scoliose;
 • juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 • reflexdystrofie;
 • fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 • collageenziekten;
 • status na amputatie;
 • Whiplash (duur van de behandeling is maximaal drie maanden, soms verlengd tot zes maanden);
 • postpartum bekkeninstabiliteit (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • fracturen indien deze conservatief worden behandeld (duur van de behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling).

Overige aandoeningen

 • Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD;
 • aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 • lymfoedeem;
 • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden na ontslag);
 • claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • weke delen tumoren;
 • diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.

De Basisverzekering voorziet in Geestelijke Gezondheidszorg. Vanaf 2014 is de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) volledig verzekerd in de Basisverzekering.

Hoe werkt de vergoeding van geneesmiddelen? Er zijn medicijnen van verschillende merken die dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm hebben. Bij sommige van deze geneesmiddelen is er alleen recht op de geneesmiddelen die door Menzis zijn aangewezen. Dit zijn de preferente geneesmiddelen.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie op medicijnkosten.nl of op de lijst preferentiebeleid.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor griepvaccinatie.

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
Aanvullend /
Extra Aanvullend
Griepvaccinatie n.v.t. / 100% n.v.t.

Griepvaccinatie wordt vergoed uit de Basisverzekering voor bepaalde risicogroepen. Valt u buiten deze risicogroep dan kunt u voor vergoeding een beroep doen op uw aanvullende verzekering.

In de onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor huidbehandelingen.

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
Aanvullend /
Extra Aanvullend
Acnébehandeling n.v.t. / max. € 200,- n.v.t.
Camouflagemiddelen n.v.t. / max. € 200,- n.v.t.
Camouflagetherapie n.v.t. / max. € 200,- n.v.t.
Ontharen
(éénmalig per
verzekeringsduur)
n.v.t. / 80%,
max. € 500,- /
max. € 1.000,-
n.v.t.

Camouflagetherapie is bedoeld om mensen met een ernstige huidafwijking of littekens in het
gezicht of hals, te leren hoe deze huidafwijking het beste gecamoufleerd kan worden met camouflagemiddelen. Camouflagemiddelen zijn producten die gebruikt worden om ernstige huidafwijkingen of littekens in het gezicht of de hals te camoufleren.

Ontharen
Abnormale haargroei in het gezicht of de hals kan verholpen worden. Epilatie door middel van elektrische stroom, laser, flitslicht of hiermee gelijk te stellen apparatuur maakt nagroei, na verwijdering van het haar, praktisch onmogelijk.

De huisarts is als vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen betreffende uw gezondheid. Huisartsenzorg is vrij toegankelijk. In de avond, nacht of tijdens weekenden kunt u terecht bij de huisartsenpost.

Vergoed wordt: Huisartsenzorg, door de huisarts aangevraagd laboratorium- en functieonderzoek, doorverwijzing naar medisch specialistische zorg.

Het standaard eigen risico is niet van toepassing op huisartsbezoek.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor kinderopvang bij ziekenhuisopname.

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
Aanvullend /
Extra Aanvullend
Tegemoetkoming kinderopvang
€ 20 per dag, vanaf 11e dag en
max. 3 maanden per kalenderjaar
n.v.t. / ja / ja n.v.t.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor mantelzorg.

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
Aanvullend /
Extra Aanvullend
Mantelzorg vervanging n.v.t. / 15 dagen n.v.t.
Mantelzorgers arrangement n.v.t. / 6 dagen n.v.t.
Mantelzorgmakelaar
per 2 kalenderjaren
n.v.t. / max. € 350,- n.v.t.
Mantelzorgcursussen n.v.t. /
max. € 100,- /
max. € 150,-
n.v.t.

Met mantelzorg wordt bedoeld dat u langdurig een naaste verzorgt, bijvoorbeeld een gezinslid of familielid. Dat kan een hele belasting zijn ondanks dat u het met liefde en plezier doet. Daarom is er de mogelijkheid een vervanger in te schakelen als u met vakantie gaat. Vergoeding voor het mantelzorgers arrangement als u meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg verleent.

Een mantelzorgers arrangement bestaat uit een aantal dagen dagen waar de verzorgde met of zonder mantelzorger zich in een prettige omgeving kunnen ontspannen en op adem kunnen komen. Ontspanning en ontmoeting van lotgenoten staat centraal. Ook is er aandacht voor opleiding en ontwikkeling, waarvoor deskundige begeleiding aanwezig is. U krijgt een tegemoetkoming in de kosten van een mantelzorgers arrangement, voor verzorgde en mantelzorger samen, tot het maximum aantal dagen.

De mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning aan mantelzorgers door regeltaken over te nemen. De mantelzorger wordt zo minder belast. De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van diens taken. Naast de zorgtaken zijn dit ook de regeltaken en verplichtingen op het gebied van werk. Vervolgens wordt bekeken wat er geregeld moet worden om al deze taken te kunnen combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning. Denk hierbij aan regelingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen.
De mantelzorgmakelaar beschikt over kennis van regelingen op divers gebied.

Zorgen voor een ander kan voldoening geven, maar vraagt ook veel tijd en energie. De kans om overbelast te raken is groot. Een mantelzorgcursus is niet aleen gericht op het verbeteren van de verzorging van anderen, maar ook op verbetering voor jezelf. Om zelf bewust te zijn van de eigen grenzen.

Vergoedingen voor oncologische revalidatie (voorheen genoemd Herstel en Balans).

Sinds 2016 worden de kosten vergoed vanuit de Basisverzekering. 

Oncologische revalidatie is een nazorg programma voor personen van 18 jaar of ouder die een vorm van kanker hebben (gehad). Het programma is aansluitend op de medische behandeling.

Doel van het programma is de lichamelijke en geestelijke conditie op peil te brengen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor orthodontie.

TandVerzorgd
250 / 500 / 750
Orthodontie
(voor de gehele verzekeringsduur)
n.v.t. / n.v.t. /
100% tot € 2.000,-
(tot 18 jaar),
80% tot € 500,-
(vanaf 18 jaar)

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het optimaliseren van de stand van tanden in de kaken door middel van beugels.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor patiëntenverenigingen.

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
Aanvullend /
Extra Aanvullend
Cursus n.v.t /
max. € 50,- /
max. € 100,-
n.v.t.
Lidmaatschap max. € 50,- n.v.t.
Therapie max. € 100,- n.v.t.

Recht op vergoeding voor bovengenoemde onderdelen als;
– patientenvereniging is aangesloten bij de NPCF of de CG-Raad, en
– cursus is gericht op het verbeteren van de eigen leefgewoonten of op verzorging van anderen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor preventie en vaccinaties.

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
 Aanvullend /
Extra Aanvullend
Preventie en vaccinaties max. € 100,- /
max. € 100,- /
max. € 150,-
n.v.t.

Vaccins en vaccineren tegen (tropische) infectieziekten en parasitaire aandoeningen.
Preventieve geneesmiddelen tegen malaria.

Het raadplegen van een andere medisch specialist, binnen Nederland, dan de behandelend specialist wordt volledig vergoed vanuit de Basisverzekering.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor de kosten van consulten ten behoeve van onderzoek en advies bij sportblessures.

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
Aanvullend /
Extra Aanvullend
Sport Medisch Advies
&
Sportkeuring
max. € 100,- /
max. € 150,- /
max. € 250,-
n.v.t.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor sterilisatie.

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
Aanvullend /
Extra Aanvullend
Sterilisatie man n.v.t. / max. € 300,- n.v.t.
Sterilisatie vrouw n.v.t. / max. € 1.200,- n.v.t.

Sterilisatie bij de man is een eenvoudige ingreep waardoor hij definitief onvruchtbaar wordt en kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd.

Bij sterilisatie van de vrouw worden de eileiders afgesloten. De zaadcellen kunnen de eicel niet meer bereiken en kan de eicel zich niet meer naar de baarmoeder bewegen.

Let op: we raden u aan bij een sterilisatie vooraf een offerte aan uw zorgaanbieder te vragen. Zo kunt u vooraf nagaan welk deel van de kosten u misschien nog zelf moet betalen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor stottertherapie.

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
Aanvullend /
Extra Aanvullend
Stottertherapie max. € 200,- /
max. € 300,- /
max. € 700,-
n.v.t.

Sommige mensen hebben moeite met vloeiend spreken. Zij kunnen dan baat hebben bij stottertherapie. Logopodie is verzekerd in de Basisverzekering. U kunt daarvoor terecht bij een gespecialiseerde logopedist.
Voor stottertherapie heeft u recht op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering als deze wordt gegeven door een door Menzis erkende stottertherapeut.

In onderstaande tabel vindt u een beknopt overzicht van tandartsvergoedingen vanaf 18 jaar.

TandVerzorgd
250 / 500 / 750
Aanvullend /
Extra Aanvullend
Consulten 100%,
max. € 250,- /
max. € 500,- /
max. € 750,-
100%,
max. € 250,- /
max. € 500,-
Vullingen 80%,
max. € 250,- /
max. € 500,- /
max. € 750,-
80%,
max. € 250,- /
max. € 500,-
Röntgenfoto’s 80%,
max. € 250,- /
max. € 500,- /
max. € 750,-
80%,
max. € 250,- /
max. € 500,-
Verdoving 80%,
max. € 250,- /
max. € 500,- /
max. € 750,-
80%,
max. € 250,- /
max. € 500,-
Tandsteenverwijdering 80%,
max. € 250,- /
max. € 500,- /
max. € 750,-
80%,
max. € 250,- /
max. € 500,-
Chirurgisch
ingrijpen tandarts
80%,
max. € 250,- /
max. € 500,- /
max. € 750,-
80%,
max. € 250,- /
max. € 500,-
Kronen en bruggen 80%,
max. € 250,- /
max. € 500,- /
max. € 750,-
n.v.t.
Orthodontie n.v.t. / n.v.t. /
100% tot € 2.000,-
(tot 18 jaar),
80% tot € 500,-
(vanaf 18 jaar)
n.v.t.
Parodontologie 80%,
max. € 250,- /
max. € 500,- /
max. € 750,-
n.v.t.
Wortelkanaalbehandeling 80%,
max. € 250,- /
max. € 500,- /
max. € 750,-
80%,
max. € 250,- /
max. € 500,-

Genoemde bedragen gelden voor alle behandelingen tezamen, per kalenderjaar.

Let op:
Gaat u buiten de reguliere openingstijden naar de tandarts, dan heeft u alleen recht op vergoeding indien dit spoedeisende hulp betreft.
De kosten voor de niet-nagekomen afspraak, het uitwendig bleken en orthodontie worden niet vergoed.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor verblijfskosten logeer- of gasthuis.

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
Aanvullend /
Extra Aanvullend
Verblijfskosten patiënt n.v.t. / max. € 350,- n.v.t.
Verblijfskosten gezinslid n.v.t. /
max. € 300,- /
max. € 450,-
n.v.t.

Een logeer- of gasthuis is een huis waar u tijdelijk kunt verblijven als je naar het ziekenhuis moet of bent geweest. Voorbeeld van een logeer- of gasthuis is het Gasthuis van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

Een bezoekend gezinslid is iemand die op dezelfde polis is vermeld en op hetzelfde adres woont, of de partner die bij Menzis is verzekerd.

Een logeer- of gasthuis waar bezoekende gezinsleden kunnen verblijven zijn bijvoorbeeld Ronald McDonaldhuis, het familiehuis Daniel den Hoed, Prinses Margriethuis en het Kiwanishuis.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor voetzorg.

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
Aanvullend /
Extra Aanvullend
Voetzorg max. € 100,- /
max. € 150,- /
max. € 200,-
n.v.t.

Voetzorg omvat orthopedische steunzolen, pedicure, podologie en podotherapie.

Vergoed worden de kosten van voorbehoedsmiddelen (anticonceptie).

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
Aanvullend /
Extra Aanvullend
Anticonceptie
(voor vrouwen)
100% n.v.t.

Welke voorbehoedsmiddelen worden vergoed?

 • Anticonceptiepil
 • Hormoonhoudende vaginale ring
 • Anticonceptie per injectie
 • Anticonceptie per implantatie
 • Koperhoudend spiraaltje
 • Pessarium

Vergoeding enkel op voorschrift van een huisarts of specialist en de anticonceptie moet geleverd worden door een apotheek of apotheekhoudend huisarts.

Het verblijf in een ziekenhuis of instelling kan langdurig zijn. In dat geval zijn 1.095 dagen verzekerd vanuit de Basisverzekering. De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is per 2015 komen te vervallen.

Vergoed wordt:

Specialistische zorg:

 • Onderzoek en diagnostiek;
 • Behandeling;
 • Materialen die de medisch specialist gebruikt;
 • Laboratoriumonderzoek;
 • Second opinion.