In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor alternatieve zorg.

VGZ
Aanvullend
Goed
VGZ
Aanvullend
Beter
VGZ
Aanvullend
Best
VGZ
Jong Basis / Uitgebreid
VGZ
Single Duo
Basis / Uitgebreid
VGZ
Gezin Basis / Uitgebreid
VGZ Vitaal Basis / Uitgebreid
Alternatieve zorg*
(max. per jaar en max. per dag)
max.
€ 300,-,
max.
€ 45,-
max.
€ 500,-,
max.
€ 45,-
max.
€ 800,-,
max.
€ 45,-
n.v.t. /
max.
€ 200,-,
max.
€ 45,-
n.v.t. /
max.
€ 300,-,
max.
€ 45,-
n.v.t. /
max.
€ 300,-,
max.
€ 45,-
max.
€ 150,-,
max.
€ 45,- /
max.
€ 300,-,
max.
€ 45,-

* acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen, antroposofie, homeopathie, natuurgeneeswijzen en psychosociale zorg.

Uw behandelaar kan u precies vertellen wat de kosten per behandeling zijn. Deze kunnen per behandelaar verschillend zijn.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor anticonceptiva.

VGZ
Aanvullend
Goed
VGZ
Aanvullend
Beter
VGZ
Aanvullend
Best
VGZ
Jong Basis / Uitgebreid
VGZ
Single Duo
Basis / Uitgebreid
VGZ
Gezin Basis / Uitgebreid
VGZ
Vitaal Basis / Uitgebreid
Anticonceptiva
(kan eigen bijdrage zijn)
volledig volledig volledig n.v.t. /
volledig
n.v.t. /
volledig
n.v.t. /
volledig
n.v.t. / n.v.t.
 Condooms
(bestellen via nationale-apotheek.nl)
n.v.t. n.v.t. n.v.t. max. € 20,- (per jaar) max. € 20,- (per jaar) n.v.t. n.v.t.

Vergoed worden de kosten van anticonceptiva:

 • Anticonceptiepil;
 • Hormoonhoudend spiraaltje;
 • Koperhoudend spiraaltje;
 • Pessarium;
 • Anticonceptie per injectie;
 • Anticonceptie per implantantie;
 • Hormoonhoudende vaginale ring;
 • Indien van toepassing het inbrengen van het voorbehoedsmiddel.

Let op! Er kan een eigen bijdrage van toepassing zijn voor sommige middelen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor bevalling en kraamzorg.

VGZ Goed VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Fit & Vrij
VGZ
Gezin Pakket
VGZ Vitaal Pakket
Bevalling ziekenhuis volledig volledig volledig n.v.t. volledig n.v.t.
Kraamzorg thuis n.v.t. € 125 vergoeding
eigen bijdrage
volledig vergoeding
eigen bijdrage
n.v.t. volledig vergoeding
eigen bijdrage
n.v.t.
Kraamzorg ziekenhuis n.v.t. € 125 vergoeding
eigen bijdrage
volledig vergoeding
eigen bijdrage
n.v.t. volledig vergoeding
eigen bijdrage
n.v.t.
Luxe kraamzorg n.v.t n.v.t n.v.t. n.v.t. 15 uur n.v.t.
Nazorg moeder en kind n.v.t. 6 uur verdeeld
over 2 dg.
12 uur verdeeld
over 4 dg.
n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Kraampakket van VGZ n.v.t. volledig volledig n.v.t. volledig n.v.t.
Adoptievergoeding n.v.t. € 300 per kind n.v.t.
Borstvoeding advies n.v.t. € 50 per bevalling € 75 per bevalling n.v.t. € 100 per bevalling n.v.t.
Huur borstkolf bij opname zieke baby n.v.t € 100 per bevalling € 100 per bevalling n.v.t. € 110 per bevalling n.v.t.

U heeft recht op kraamzorg tot maximaal 10 dagen vanaf de dag dat u bent bevallen. Hoeveel uur kraamzorg u krijgt, wordt bepaald op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (er geldt een eigen bijdrage van € 4,10 per uur).

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor brillen en/of lenzen.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Fit & vrij
VGZ
Gezin Pakket
VGZ
Vitaal Pakket
Brillen en/of lenzen n.v.t. max. € 100,-
p. 3 jr.
max. € 150,-
p. 3 jr.
max. € 150,-
p. 3 jr.
max. € 150,- p. 3 jr.,
kinderen tot 18 € 200 p.jr.
max. € 150,-
p. 3 jr.

Met uw aanvullende verzekering kunt u een vergoeding krijgen voor contactlenzen op sterkte en/of brillenglazen op sterkte inclusief brilmontuur. Daarnaast profiteert u van kortingsvoordelen bij Specsavers en Eye Wish.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor buitenlanddekking.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Fit & Vrij
VGZ
Gezin Pakket
VGZ
Vitaal Pakket
Spoedeisende zorg
en
geneesmiddelen
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Repatriëring
(Vervoer bij ziekte, ongeval
of overlijden)
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hulpverlening in het buitenland

Hulpverlening door SOS International bij het organiseren van zorg.

VGZ Alarmcentrale +31 40 – 297 55 50

 

Dieetadvisering met een medisch doel over voeding en eetgewoonten door een diëtist. De Basisverzekering vergoedt de eerste 3 behandeluren.

Een behandeluur bestaat uit de geplande tijd die de diëtist met u in gesprek is en de gemiddelde tijd die nodig is voor de werkzaamheden rondom het consult (bijvoorbeeld informatie opzoeken, een dieetadvies op papier zetten of een rapportage aan de arts maken).

Voor 2016 is het standaard eigen risico verhoogd naar € 385,- (was € 375,-) .

Wel behoeft dit enige toelichting.
Namelijk dat het eigen risico niet van toepassing is op de vergoedingen in de aanvullende verzekering. Tevens zijn binnen de Basisverzekeringen uitzonderingen waar het eigen risico niet voor geldt:

 • Huisarts;
 • Verloskundige zorg;
 • Kraamzorg;
 • Verzekerde zorg tot 18 jaar.

De Basisverzekering voorziet volledig in Geestelijke Gezondheidszorg.

Vanaf 2014 is de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) volledig verzekerd in de Basisverzekering.

Hoe werkt de vergoeding van geneesmiddelen? Er zijn medicijnen van verschillende merken die dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm hebben. Bij sommige van deze geneesmiddelen is er alleen recht op de geneesmiddelen die door de zorgverzekeraar zijn aangewezen. Dit zijn de preferente geneesmiddelen.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie op www.medicijnkosten.nl.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor fysiotherapie, bekkenfysiotherapie, ergotherapie, oedeemtherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, Chiropractie, osteopathie en geriatrische fysiotherapie.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Fit & Vrij
VGZ
Gezin Pakket
VGZ
Vitaal Pakket
Vergoeding per jaar € 200 p.jr. € 400 p.jr. € 600 p.jr. 80% gecontracteerd tarief
anders €45 p.dg.
€ 600 p.jr. € 1.000 p.jr.

Uw behandelende therapeut kan u precies vertellen wat de kosten per behandeling zijn. Deze kunnen verschillend per behandelaar zijn.

Voor chronische aandoeningen worden alle vervolgbehandelingen uit de Basisverzekering vergoedt vanaf de 21e behandeling over de gehele behandelduur.

Hieronder vindt u een overzicht met chronische aandoeningen. Deze zijn door de overheid aangewezen. Uw vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering is hiervan afhankelijk.

Aandoeningen aan het zenuwstelsel:

 • cerebrovasculair accident;
 • ruggemergaandoening;
 • multipele sclerose;
 • perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 • extrapyramidale aandoening;
 • motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 • aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel (duur van de behandeling is maximaal twee jaar, na bestraling);
 • cerebellaire aandoening;
 • uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 • radiculair syndroom met motorische uitval (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • spierziekte;
 • myasthenia gravis.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

 • aangeboren afwijking;
 • progressieve scoliose;
 • juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 • reflexdystrofie;
 • fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 • collageenziekten;
 • status na amputatie;
 • Whiplash (duur van de behandeling is maximaal drie maanden, soms verlengd tot zes maanden);
 • postpartum bekkeninstabiliteit (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • fracturen indien deze conservatief worden behandeld (duur van de behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling).

Overige aandoeningen

 • Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD;
 • aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 • lymfoedeem;
 • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden na ontslag);
 • claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • weke delen tumoren;
 • diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor huidbehandelingen.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Fit & Vrij
VGZ
Gezin Pakket
VGZ
Vitaal Pakket
Ontharen (epilatie)
&
Camouflagetherapie
&
Acnebehandeling
€ 300 p.jr. € 500 p.jr. € 700 p.jr. onderdeel
pakket
€ 500 p.jr. € 500 p.jr.

Camouflagetherapie is een behandeling om littekens, spataderen, huidaandoeningen met kleurafwijkingen minder opvallend te maken. Hebt u littekens, wijnvlekken of pigmentvlekken in uw gezicht en hals? Dan kunt u vanuit uw aanvullende verzekering een vergoedingen krijgen voor camouflagetherapie en bijbehorende middelen.

Hebt u als vrouw last van extreme haargroei in het gelaat? Dan kunt u vanuit uw aanvullende verzekering een vergoeding krijgen voor ontharen (epilatie).

Een budget te besteden aan de hierboven genoemde zorgsoorten door een aangewezen zorgaanbieder.

De huisarts is als vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen betreffende uw gezondheid. Huisartsenzorg is vrij toegankelijk. In de avond, nacht of tijdens weekenden kunt u terecht bij de huisartsenpost.

Vergoed wordt: Huisartsenzorg, door de huisarts aangevraagd laboratorium- en functieonderzoek, doorverwijzing naar medisch specialistische zorg.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor mantelzorg.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Fit & vrij
VGZ
Gezin Pakket
VGZ
Vitaal Pakket
Mantelzorgmakelaar max.
€ 250,- p.jr.
max.
€ 500,- p.jr.
max.
€ 750,- p.jr.
onderdeel pakket max.
€ 500,- p.jr.
max.
€ 750,- p.jr.
Vervangende mantelzorg 4 dagen p.jr. 9 dagen p.jr. 14 dagen p.jr. onderdeel pakket 9 dagen p.jr. 9 dagen p.jr.

U kunt vanuit uw aanvullende verzekeringen een vergoeding krijgen voor het inschakelen van een mantelzorgmakelaar. En ook heeft u recht op een aantal dagen vervangende mantelzorg via Handen in Huis.

Met mantelzorg wordt bedoeld dat u langdurig een naaste verzorgt, bijvoorbeeld een gezinslid of familielid. Dat kan een hele belasting zijn ondanks dat u het met liefde doet. Daarom is er de mogelijkheid een vervanger in te schakelen als u met vakantie gaat.

Vergoedingen voor oncologische revalidatie (voorheen genoemd herstel en balans).

Sinds 2016 worden de kosten vergoed vanuit de Basisverzekering. 

Oncologische revalidatie is een nazorg programma voor personen van 18 jaar of ouder die een vorm van kanker hebben (gehad). Het programma is aansluitend op de medische behandeling.

Doel van het programma is de lichamelijke en geestelijke conditie op peil te brengen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor ooglaseren.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Fit & Vrij
VGZ
Gezin Pakket
VGZ
Vitaal Pakket
Ooglaseren n.v.t. n.v.t. éénmalig € 500 onderdeel
pakket
n.v.t. n.v.t.

Met een ooglaserbehandeling worden bijziendheid, verziendheid en cilinderafwijkingen gecorrigeerd.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor orthodontische zorg.

VGZ
Tand Goed
VGZ
Tand Beter
VGZ
Tand Best
VGZ
Gezin Pakket
Orthodontische zorg (tot 18 jaar) n.v.t. max. € 1.500 voor de gehele verzekeringsduur max. € 2.500 voor de gehele verzekeringsduur 80% max. € 2.500 voor de gehele verzekeringsduur
Orthodontische zorg (vanaf 18 jaar) n.v.t max. € 500 voor de gehele verzekeringsduur max. € 1.500 voor de gehele verzekeringsduur max. € 350 voor de gehele verzekeringsduur

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het optimaliseren van de stand van tanden in de kaken door middel van beugels.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor pedicurezorg.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Fit & Vrij
VGZ
Gezin Pakket
VGZ
Vitaal Pakket
Pedicurezorg
(bij diabetes, reuma en/of medische voet )
€ 100,- p.jr. € 300,- p.jr. € 500,- p.jr. onderdeel
pakket
€ 300,- p.jr. € 300,- p.jr.

Recht op vergoeding als de behandeling wordt uitgevoerd door een gecontracteerde zorgverlener.

Bovengenoemd budget is een totaal budget voor de zorgsoorten:

 • voetbehandelingen reumatische voet;
 • podotherapie;
 • steunzolen.
VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Fit & Vrij
VGZ
Gezin Pakket
VGZ
Vitaal Pakket
Plastische
of
reconstructieve chirurgie
n.v.t. n.v.t. buikwandcorrectie
tot max. € 2.500,
bovenooglidcorrectie
tot max. € 950
onderdeel pakket correctie flaporen
tot 18 jaar
bovenooglidcorrectie
tot max. € 950

Recht op vergoeding bij een specifieke medische indicatie en na toestemming VGZ:

 • buikwandcorrectie;
 • bovenooglidcorrectie;
 • correctie flaporen tot 18 jaar

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor podotherapie.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Fit & Vrij
VGZ
Gezin Pakket
VGZ
Vitaal Pakket
Podotherapie € 100,- p.jr. € 300,- p.jr. € 500,- p.jr. onderdeel
pakket
€ 300,- p.jr. € 300,- p.jr.

De podotherapeut behandelt alle voorkomende klachten aan voeten, tenen en nagels en klachten elders in het lichaam die door voet-, teen- en nagelcorrectie beïnvloed kunnen worden.

Bovengenoemd budget is een totaal budget voor de zorgsoorten:

 • voetbehandelingen reumatische voet;
 • podotherapie;
 • steunzolen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor preventieve vaccinaties.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Fit & Vrij
VGZ
Gezin Pakket
VGZ
Vitaal Pakket
Vaccinaties voor buitenland € 200,- p.jr. € 400,- p.jr. € 500,- p.jr. onderdeel
pakketr
€ 400,- p.jr. € 500,- p.jr.

U krijgt vanuit de aanvullende verzekering een totaalbudget voor:

Cursussen en tests

 • Leren omgaan met een ziekte of aandoening
 • Omgaan met dementie
 • EHBO-Cursus
 • Reanimatiecursus
 • Gezondheidstest

Advies en begeleiding

 • Gewichtsconsulent
 • Sport Medisch Advies
 • Zorg voor vrouwen in de overgang

Vaccinaties

 • Preventieve vaccinaties

Geneesmiddelen in verband met vakantie

U krijgt een vergoeding tot het maximum van het budget is bereikt.

Het raadplegen van een andere medisch specialist, binnen Nederland, dan de behandelend specialist wordt 100% vergoed vanuit de Basisverzekering.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor steunzolen.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Fit & Vrij
VGZ
Gezin Pakket
VGZ
Vitaal Pakket
Steunzolen € 100,- p.jr. € 300,- p.jr. € 500,- p.jr. onderdeel
pakket
€ 300,- p.jr € 300,- p.jr

Een steunzool is een losse inlegzool voor een schoen. Steunzolen kunnen een ontlastende of ondersteunende functie of een corrigerende functie hebben. De voet- en loopstand verbetert hierdoor.

Bij vergoeding uit de aanvullende verzekering geldt een gezamenlijk maximaal bedrag voor de vergoedingen pedicure, podologie, podotherapie en (orthopedische) steunzolen.

In onderstaande tabel vindt u een beknopt overzicht van tandartsvergoedingen.

VGZ
Tand Goed
VGZ
Tand Beter
VGZ
Tand Best
VGZ
Fit & Vrij
VGZ
Gezin Pakket
VGZ
Vitaal Pakket
tandheelkundige zorg 80% tot max.
€ 250 p.jr.
80% tot max.
€ 500 p.jr.
80% tot max.
€ 1.000 p.jr.
80% tot max.
€ 450 p.jr.
80% tot max.
€ 450 p.jr.
80% tot max.
€ 450 p.jr.
Orthodontie
(tot 18 jaar)
max. € 1.500,- gehele verzekeringsduur max. € 2.500,- gehele verzekeringsduur onderdeel maximale vergoeding max. € 2.500,- gehele verzekeringsduur n.v.t.
Orthodontie
(vanaf 18 jaar)
max. € 500,- gehele verzekeringsduur max. € 1.500,- gehele verzekeringsduur onderdeel maximale vergoeding max. € 350,- gehele verzekeringsduur n.v.t.

Vergoeding voor:

 • de (half)jaarlijkse controle
 • gebitsreiniging
 • het vullen van een gaatje
 • het trekken van een kies
 • een kroon of een gedeeltelijke gebitsprothese
 • trekken van een tand of kies door de kaakchirurg
 • plaatsen van implantaten in de niet-tandeloze kaak door een kaakchirurg en/of tandarts. VGZ vergoed de kosten voor het honorarium, de materiaal- en techniekkosten en de bijkomende kosten voor het ziekenhuis of de instelling
 • tandheelkundige hulp in het buitenland.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor verblijf.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Fit & Vrij
VGZ
Gezin Pakket
VGZ
Vitaal Pakket
herstellingsoord / zorghotel € 100 p.dg.,
max. € 1.000 p.jr.
€ 100 p.dg.,
max. € 1.500 p.jr.
€ 100 p.dg.,
max. € 2.000 p.jr.
onderdeel pakket
max. vergoeding
€ 100 p.dg.
€ 100 p.dg.,
max. € 1.000 p.jr.
€ 100 p.dg.,
max. € 1.000 p.jr.
hospice € 30 p.dg. € 30 p.dg. € 30 p.dg. onderdeel pakket
max. € 30 p.dg.
€ 30 p.dg. € 30 p.dg.
familiehuis € 300 p.jr. € 400 p.jr. € 600 p.jr. € 400 p.jr. € 400 p.jr.
therapeutische vakantiekamp vanaf 18 jaar € 300 p.jr.

Een logeer- of gasthuis is een huis dat verbonden is aan het ziekenhuis waar uzelf of uw gezinslid tijdelijk kan verblijven als u in het ziekenhuis bent opgenomen. Voorbeelden van logeer- of gasthuizen zijn het Ronald McDonaldhuis, het Familiehuis Daniel den Hoed, het Prinses Margriethuis en het Kiwanishuis.

Het verblijf in een ziekenhuis of instelling kan langdurig zijn. In dat geval zijn 1.095 dagen verzekerd vanuit de Basisverzekering. Sinds 1 januari 2015 is de (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen te vervallen.

Vergoed wordt:

Specialistische zorg:

 • Onderzoek en diagnostiek;
 • Behandeling;
 • Materialen die de medisch specialist gebruikt;
 • Laboratoriumonderzoek;
 • Second opinion.