Onder inventaris verstaan wij het kantoormeubilair, de machines en andere zaken die zich bevinden in het bedrijfsgebouw. De goederen die u vervaardigd, of verhandeld staan hier los van maar dragen wel bij aan uw bestaansrecht en winst. Los van waarde fluctuaties moet u er van op aan kunnen dat schades snel wordt geregeld ongeacht de vele procedures en regeltjes.

Ongemerkt gaat het om forse investeringen en bij een calamiteit gaat het om één belang namelijk dat u snel weer verder kunt. Als uw adviseur staan wij aan uw zijde om zaken vooraf goed te inventariseren en bij schade uw belang te behartigen.

Meer informatie over inventaris en goederen