In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen exclusief alternatieve geneesmiddelen.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal
Alternatieve geneeswijzen* 100% tot
max. € 150
100% tot
max. € 250
100% tot
max. € 500
100% tot
max. € 1.000

* 100% acupunctuur, chiropractie, osteopathie en (ortho)manuele therapie. 75% voor antroposofie, flebologie, fytotherapie, haptotherapie, homeopathie (klassiek), iriscopie, kindertherapie, moermantherapie, natuurgeneeswijzen, neuraaltherapie, orthomoleculaire therapie, podo-orthesiologie, proctologie, reflexzonetherapie (voet) en shiatsutherapie.

Uitsluitend met name genoemde beroepsverenigingen komen voor vergoeding in aanmerking.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor anticonceptie.

Compact Budget Basis Uitgebreid Optimaal
Anticonceptie
(vanaf 21 jaar)
100% max.
€ 30 p.jr
100% max.
€ 100 p.jr.
100% max.
€ 150 p.jr.
100% max.
€ 250 p.jr.
100% max.
€ 500 p.jr.

Vergoed worden de kosten van anticonceptie:

 • Anticonceptiepil;
 • Hormoonhoudend spiraaltje;
 • Koperhoudend spiraaltje;
 • Pessarium;
 • Anticonceptie per injectie;
 • Anticonceptie per implantantie;
 • Hormoonhoudende vaginale ring;
 • Indien van toepassing het inbrengen van het voorbehoedsmiddel.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor bevalling en kraamzorg.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal
Kraampakket n.v.t. Ja Ja Ja
Curus zwangerschapsgym en-yoga 100% tot max.
€ 250 p.jr.
100% tot max.
€ 500 p.jr.
100% 100%
Curus babymassage 100% tot max.
€ 250 p.jr.
100% tot max.
€ 250 p.jr.
100% 100%
Kraamzorg bij adoptie (kind jonger dan 6 mnd) n.v.t. 4 uur 8 uur 8 uur
Kraamzorg ziekenhuis (zonder medische noodzaak) n.v.t. 100% voor de eigen bijdrage tot max. € 16 p.dg. 100% voor de eigen bijdrage tot max. € 16 p.dg. 100% voor de eigen bijdrage tot max. € 16 p.dg.
Kraamzorg thuis n.v.t. 100% voor de eigen bijdrage tot max. € 4 per uur 100% voor de eigen bijdrage tot max. € 4 per uur 100% voor de eigen bijdrage tot max. € 4 per uur
Kraamzorg in kraamhotel n.v.t. 100% voor de eigen bijdrage tot max. € 16 p.dg. 100% voor de eigen bijdrage tot max. € 16 p.dg. 100% voor de eigen bijdrage tot max. € 16 p.dg.
Couveuse nazorg n.v.t. 100% maximaal 4 uur 100% maximaal 4 uur 100% maximaal 4 uur
Borstvoeding advies n.v.t. 100% maximaal
€ 80 per bevalling
100% maximaal € 80 per bevalling

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor buitenlanddekking.

Compact Budget Basis Uitgebreid Optimaal
Spoedeisende zorg
en
geneesmiddelen
100% 100% 100% 100% 100%
Repatriëring
(Vervoer bij ziekte, ongeval
of overlijden)
n.v.t. 100% 100% 100% 100%
Spoedeisende
tandheelkundige
zorg
100%
max. € 250
per jaar
100%
max. € 250
per jaar
100%
max. € 250
per jaar
100%
max. € 250
per jaar
100%
max. € 250
per jaar

Hulpverlening in het buitenland

Hulpverlening door SOS International bij het organiseren van zorg;

SOS International T +31 20 – 651 51 51

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor brillen en/of lenzen.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal
Brillen en/of lenzen n.v.t. Bril tot € 150 per 24 mnd of lenzen € 50 p.jr. (dioptrie van 1.5 of meer) Bril tot € 200 per 24 mnd of lenzen € 100 p.jr. (dioptrie van 1.5 of meer) Bril tot € 300 per 24 mnd of lenzen € 125 p.jr. (dioptrie van 1.5 of meer)

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor camouflagelessen en middelen die nodig zijn tijdens de les(sen).

Budget Basis Uitgebreid Optimaal
Camouflagetherapie 100% tot max.
€ 250 p.jr.
100% tot max.
€ 250 p. jr.
100% tot max.
€ 350 p.jr.
100% tot max.
€ 500 p.jr.

Camouflagetherapie is bedoeld om mensen met een ernstige huidafwijking of littekens in het gezicht of de hals, te leren hoe deze het beste gecamoufleerd kunnen worden met camouflagemiddelen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor dieetadvies door een diëtist.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal
Behandeluren n.v.t. n.v.t. 2 uur p.jr. 4 uur p.jr.

Dieetadvisering met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. De Basisverzekering vergoedt de eerste 3 behandeluren.

Een behandeluur bestaat uit de geplande tijd die de diëtist met u in gesprek is en de gemiddelde tijd die nodig is voor de werkzaamheden rondom het consult (bijvoorbeeld informatie opzoeken, een dieetadvies op papier zetten of een rapportage aan de arts maken).

Voor 2016 is het standaard eigen risico verhoogd van € 375,- naar € 385,- .

Wel behoeft dit enige toelichting. Namelijk dat het eigen risico niet van toepassing is op de vergoedingen in de aanvullende verzekering. Tevens zijn binnen de Basisverzekeringen uitzonderingen waar het eigen risico niet voor geldt:

 • Huisarts;
 • Verloskundige zorg;
 • Kraamzorg;
 • Verzekerde zorg tot 18 jaar.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor fysiotherapie, manueel therapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar en geriatrische fysiotherapie.

Compact Budget Basis Uitgebreid Optimaal
Aantal behandelingen per jaar 9 12 18 21 100%

Voor chronische aandoeningen worden alle vervolgbehandelingen uit de Basisverzekering vergoedt vanaf de 21e behandeling over de gehele behandelduur. Hieronder vindt u een overzicht met chronische aandoeningen. Deze zijn door de overheid aangewezen. Uw vergoeding voor fysiotherapie vanuit de Basisverzekering is hiervan afhankelijk. Aandoeningen aan het zenuwstelsel:

 • cerebrovasculair accident;
 • ruggemergaandoening;
 • multipele sclerose;
 • perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 • extrapyramidale aandoening;
 • motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 • aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel (duur van de behandeling is maximaal twee jaar, na bestraling);
 • cerebellaire aandoening;
 • uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 • radiculair syndroom met motorische uitval (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • spierziekte;
 • myasthenia gravis.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

 • aangeboren afwijking;
 • progressieve scoliose;
 • juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 • reflexdystrofie;
 • fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 • collageenziekten;
 • status na amputatie;
 • Whiplash (duur van de behandeling is maximaal drie maanden, soms verlengd tot zes maanden);
 • postpartum bekkeninstabiliteit (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • fracturen indien deze conservatief worden behandeld (duur van de behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling).

Overige aandoeningen

 • Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD;
 • aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 • lymfoedeem;
 • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden na ontslag);
 • claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • weke delen tumoren;
 • diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.

De Basisverzekering voorziet in Geestelijke Gezondheidszorg. Vanaf 2014 is de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) volledig verzekerd in de Basisverzekering.

Hoe werkt de vergoeding van geneesmiddelen? Er zijn medicijnen van verschillende merken die dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm hebben. Bij sommige van deze geneesmiddelen is er alleen recht op de geneesmiddelen die door de zorgverzekeraar zijn aangewezen. Dit zijn de preferente geneesmiddelen.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal
Alternatieve geneesmiddelen 50% max.
€ 100 p.jr.
100% max.
€ 150 p.jr.
100% max.
€ 250 p.jr.
100% max.
€ 500 p.jr.
Geneesmiddelen eigen bijdrage 50% max.
€ 100 p.jr.
100% max.
€ 150 p.jr.
100% max.
€ 250 p.jr.
100% max.
€ 500 p.jr.
Overige geregistreerde geneesmiddelen 50% max.
€ 100 p.jr
100% maxi.
€ 150 p.jr.
100% max.
€ 250 p.jr.
100% max.
€ 500 p.jr.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie op www.medicijnkosten.nl.

In de onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor huidbehandelingen.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal Totaalzorg Totaalzorg Extra
Acnébehandeling 100% max.
€ 250 p.jr.
100% max.
€ 250 p.jr.
100% max.
€ 350 p.jr.
100% max.
€ 500 p. jr.
100% max.
€ 250 p. jr.
100% max.
€ 350
p.jr.
Ontharen 100% max.
€ 250 p.jr.
100% max.
€ 250 p.jr.
100% max.
€ 350 p.jr
.100% max.
€ 500 p.jr.
n.v.t. 100% max.
€ 200 p. jr.

De huisarts is als vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen betreffende uw gezondheid. Huisartsenzorg is vrij toegankelijk. In de avond, nacht of tijdens weekenden kunt u terecht bij de huisartsenpost.

Vergoed wordt: Huisartsenzorg, door de huisarts aangevraagd laboratorium- en functieonderzoek, doorverwijzing naar medisch specialistische zorg.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor kinderopvang bij ziekenhuisopname ouders.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal
Tegemoetkoming kinderopvang tot 12 jaar n.v.t. n.v.t. € 15 per dag en max.l 30 dagen € 25 per dag en max. 60 dagen

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor mantelzorg.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal Totaalzorg Totaalzorg Extra
Vervangende mantelzorg n.v.t. 7 dagen p.jr. via Handen in Huis 14 dagen p.jr. via Handen in Huis 21 dagen p. jr. via Handen in Huis 7 dagen p.jr. via Handen in Huis 14 dagen p.jr. via Handen in Huis

Met mantelzorg wordt bedoeld dat u langdurig een naaste verzorgt, bijvoorbeeld een gezinslid of familielid. Dat kan een hele belasting zijn ondanks dat u het met liefde en plezier doet. Daarom is er de mogelijkheid een vervanger in te schakelen als u met vakantie gaat. De zorg wordt geleverd door Handen in Huis (Stichting Mantelzorgvervanging Nederland te Bunnink). Meer informatie vindt u op http://www.handeninhuis.nl.

Vergoedingen voor oncologische revalidatie (voorheen genoemd herstel en balans).

Sinds 2016 worden de kosten vergoed vanuit de Basisverzekering. 

Oncologische revalidatie is een nazorg programma voor personen van 18 jaar of ouder die een vorm van kanker hebben (gehad). Het programma is aansluitend op de medische behandeling.

Doel van het programma is de lichamelijke en geestelijke conditie op peil te brengen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor ooglaserbehandeling en lensimplantaten.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal
Ooglaserbehandeling en lensimplantaten n.v.t. n.v.t. n.v.t. 100% max. € 625 per oog.

Eénmaal per 60 mnd.

Dioptrie van 4 of meer.

Met een ooglaserbehandeling worden bijziendheid, verziendheid en cilinderafwijkingen gecorrigeerd.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor orthodontie.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal
Orthodontie tot 18 jaar (wachttijd van 1 jaar na afsluiten zorgverzekering) n.v.t. 80% tot max.
€ 1.000 gehele looptijd van de verzekering
80% tot max.
€ 2.000 gehele looptijd van de verzekering
100% tot max.
€ 2.500 gehele looptijd van de verzekering
Orthodontie vanaf 18 jaar (wachttijd van 1 jaar na afsluiten zorgverzekering) n.v.t. n.v.t. 80% tot max.
€ 1.000 gehele looptijd van de verzekering
100% tot max.
€ 1.500 gehele looptijd van de verzekering

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het optimaliseren van de stand van tanden in de kaken door middel van beugels.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor patiëntenverenigingen en cusussen.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal
Cursus 100% tot max.
€ 250 p.jr.
100% tot max.
€ 250 p.jr.
100% 100%
Lidmaatschap 100%

Recht op vergoeding voor bovengenoemde onderdelen als; – patientenvereniging is aangesloten bij de NPCF of de CG-Raad, en – algemene cursussen gegeven door een thuiszorgorganisatie of patiëntenvereniging.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor pedicurezorg.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal Totaalzorg Totaalzorg Extra
Pedicurezorg 100% bij diabetes of reuma 100% bij diabetes of reuma 100% bij diabetes of reuma 100% bij diabetes of reuma 100% bij diabetes of reuma 100% bij diabetes of reuma

Recht op vergoeding als de behandeling wordt uitgevoerd door een pedicure.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor plastische chirurgie

Budget Basis Uitgebreid Optimaal
Plastische chirurgie 100%

Recht op vergoeding als:

 • de aard van de behandeling strekt ter correctie van afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen;
 • vooraf toestemming van de zorgverzekeraar vereist;
 • aanvraag door behandelende specialist met foto’s en een verklaring van verzekerde over de klachten;
 • ingreep wordt verricht door medisch specialist of zelfstandig behandelcentrum.

Correctie van de oorstand wordt vergoed.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor podologie, podotherapie en podoposturale therapie.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal Totaalzorg Totaalzorg Extra
Podologie
&
Podotherapie
&
Podoposturale therapie
100% 100% 100% 100% 75% 75%

De podoloog behandelt voetfunctiestoornissen en voetklachten. Dit kan met het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals schoen- en zool correcties en het adviseren over voetaandoeningen.

De podotherapeut behandelt alle voorkomende klachten aan voeten, tenen en nagels en klachten elders in het lichaam die door voet-, teen- en nagelcorrectie beïnvloed kunnen worden.

Het raadplegen van een andere medisch specialist, binnen Nederland, dan de behandelend specialist wordt volledig vergoed vanuit de Basisverzekering.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor preventieve vaccinaties.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal
Preventieve vaccinaties 100% griep, hepatitis-B en meningokokken 100% griep, hepatitis-B en meningokokken 100% griep, hepatitis-B en meningokokken 100% griep, hepatitis-B en meningokokken
Vaccinaties voor buitenland 100% 100%

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor de kosten van sportmedisch onderzoek en blessureconsulten.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal Totaalzorg Totaalzorg Extra
Sportmedisch onderzoek n.v.t. n.v.t. 100% eenmaal per 24 mnd 100% eenmaal per 12 mnd n.v.t. 100% eenmaal per 24 mnd
Blessureconsulten n.v.t. n.v.t. 100% 100% n.v.t. 100%

Het onderzoek of de consulten dienen te worden uitgevoerd in een Sport Medisch Adviescentrum, een Sport Medisch Instituut of een Sport Medisch Centrum. Deze instellingen dienen lid te zijn van de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Onder sportmedisch onderzoek kan ook een sportkeuring worden verstaan.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor sterilisatie.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal
Sterilisatie man n.v.t. n.v.t. 100% 100%
Sterilisatie vrouw n.v.t. n.v.t. 100% 100%

Sterilisatie bij de man is een eenvoudige ingreep waardoor hij definitief onvruchtbaar wordt en kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd.

Bij sterilisatie van de vrouw worden de eileiders afgesloten.De zaadcellen kunnen de eicel niet meer bereiken en kan de eicel zich niet meer naar de baarmoeder bewegen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor steunzolen.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal Totaalzorg Totaalzorg Extra
Steunzolen 100% 1 paar p.jr. 100% 1 paar p.jr. 100% 1 paar p.jr. 100% 1 paar p.jr. 100% 1 paar p.jr. tot max. € 55 100% 1 paar p.jr. tot max. € 75

Een steunzool is een losse inlegzool voor een schoen. Steunzolen kunnen een ontlastende of ondersteunende functie of een corrigerende functie hebben. De voet- en loopstand verbetert hierdoor.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor stottertherapie.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal
Stottertherapie n.v.t. n.v.t. 100% max. € 500 p.jr. 100% max. € 1.000 p.jr.

In onderstaande tabel vindt u een beknopt overzicht van tandartsvergoedingen.

Tandarts Basis Tandarts  Extra Tandarts Uitgebreid Tandarts Optimaal
Reguliere behandelingen 100% tot max.
€ 250 p.jr.
100% tot max.
€ 500 p.jr.
100% tot
max.
€ 750 p.jr.
100% tot
max.
€ 1.500 p.jr.
Specialistische behandelingen (kronen, bruggen, protheses, endodontologie en parodontologie) 75% tot max.
€ 250 p.jr.
75% tot
max.
€ 500 p.jr.
75% tot
max.
€ 750 p.jr.
75% tot
max.
€ 1.500 p.jr.
Spoedeisende tandheelkundige hulp in het buitenland 100% tot max.
€ 250 p.jr.
100% tot max.
€ 500 p.jr.
100% tot
max.
€ 750 p.jr.
100% tot
max.
€ 1.500 p.jr.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor verblijfskosten logeerhuis.

Budget Basis Uitgebreid Optimaal
Logeerhuis (eigen bijdrage) 100% tot max.

€ 250 per verzekerde p.jr.

100% tot max.

€ 500 per verzekerde p.jr.

100% 100%

Een logeerhuis is een huis waar u tijdelijk kunt verblijven als gezinsleden in het ziekenhuis zijn opgenomen. Voorbeeld van een logeerhuis is het Ronald McDonaldhuis of een aan een ziekenhuis verbonden familie- of logeerhuis.

Het verblijf in een ziekenhuis of instelling kan langdurig zijn. In dat geval zijn 1.095 dagen verzekerd vanuit de Basisverzekering. Sinds 1 januari 2015 is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen te vervallen.

Vergoed wordt:

Specialistische zorg:

 • Onderzoek en diagnostiek;
 • Behandeling;
 • Materialen die de medisch specialist gebruikt;
 • Laboratoriumonderzoek;
 • Second opinion.