In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor alternatieve zorg.

Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit
Alternatieve zorg
(max. 1 behandeling
per dag)
n.v.t. Bij arts max. €27
per behandeling en max. 20 behandelingen
Bij arts of acupuncturist
max. €27 per behandeling
en max. 20
behandelingen
Bij arts max. €85 per
behandeling
en max. €750
Bij arts max. €85 per behandeling en
max. €1.000

ONVZ vergoedt de kosten van een consult bij of behandeling door een arts die alternatieve geneeswijzen beoefent of benoemt ook het consult bij een acupuncturist.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor brillenglazen, contactlenzen of ooglaserbehandeling.

Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit
Brillenglazen, (contact)lenzen
en
ooglaserbehandeling
n.v.t. n.v.t. n.v.t. max.
€ 150,-
max.
€ 300,-

ONVZ vergoedt de kosten van versterkende/corrigerende brillenglazen inclusief montuur,
versterkende/corrigerende contactlenzen, geïmplanteerde lenzen met visuscorrigerende werking
en ooglaserbehandeling.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor buitenlanddekking.

StartFit ExtraFit BenFit OptiFit TopFit
Spoedeisende zorg
en
geneesmiddelen
100% 100%,
niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 50
100%,
niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 75
100%,
niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 150
100%,
niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 250
Repatriëring
(Vervoer bij ziekte, ongeval)
100% 100% 100% 100% 100%
 Repatriëring
(bij overlijden)
n.v.t. n.v.t. 100% 100% 100%

Hulpverlening in het buitenland

Als u in het buitenland onverwacht in een ziekenhuis wordt opgenomen, moet u contact (laten) opnemen met ONVZ Zorgassistance.
Dit geldt ook bij de noodzaak tot repatriëring. Hierbij dient u uw cliëntnummer en uw naam (van verzekerde) op te geven.

Daarnaast kunt u contact opnemen voor advies over geneeskundige hulp in noodsituaties.

ONVZ Zorgassistance is altijd bereikbaar op 31 (0)88 668 97 67.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor dieetadvies.

Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit
Behandeluren n.v.t. n.v.t. max. € 120,-
per jaar
max. € 200,-
per jaar
100%

Dieetadvisering en voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten door een diëtist.

De Basisverzekering vergoedt de eerste 3 behandeluren.

Voor 2016 is het standaard eigen risico verhoogd naar € 385,- (was € 375,-) .

Wel behoeft dit enige toelichting.
Namelijk dat het eigen risico niet van toepassing is op de vergoedingen in de aanvullende verzekering. Tevens zijn binnen de Basisverzekeringen uitzonderingen waar het eigen risico niet voor geldt:

 • Huisarts;
 • Zorg vanuit de AWBZ.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor fysiotherapie en oefentherapie.

Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit
Vergoeding
per jaar
9
behandelingen
9
behandelingen
12
behandelingen
35
behandelingen
100%

ONVZ vergoedt de kosten door een fysiotherapeut, manueel therapeut, oefentherapeut Mensendieck, oefentherapeut Cesar, bekkentherapeut, oedeemtherapeut, geriatriefysiotherapeut of psychosomatisch fysiotherapeut.

Voor chronische aandoeningen worden vervolgbehandelingen uit de Basisverzekering vergoedt vanaf de 21e behandeling over de gehele behandelduur.

Hieronder vindt u een overzicht met chronische aandoeningen. Deze zijn door de overheid aangewezen. Uw vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering is hiervan afhankelijk.

Aandoeningen aan het zenuwstelsel:

 • cerebrovasculair accident;
 • ruggemergaandoening;
 • multipele sclerose;
 • perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 • extrapyramidale aandoening;
 • motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 • aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel (duur van de behandeling is maximaal twee jaar, na bestraling);
 • cerebellaire aandoening;
 • uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 • radiculair syndroom met motorische uitval (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • spierziekte;
 • myasthenia gravis.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

 • aangeboren afwijking;
 • progressieve scoliose;
 • juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 • reflexdystrofie;
 • fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 • collageenziekten;
 • status na amputatie;
 • Whiplash (duur van de behandeling is maximaal drie maanden, soms verlengd tot zes maanden);
 • postpartum bekkeninstabiliteit (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • fracturen indien deze conservatief worden behandeld (duur van de behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling).

Overige aandoeningen

 • Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD;
 • aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 • lymfoedeem;
 • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden na ontslag);
 • claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • weke delen tumoren;
 • diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.

Heeft u psychische problemen? Dan krijgt u een vergoeding voor basis geestelijke gezondheidszorg vanuit uw Basisverzekering.

Wat is uw eigen risico of eigen bijdrage?

U betaalt geen wettelijke eigen bijdrage. Wordt u behandeld door uw huisarts of de praktijkondersteuner GGZ, dan betaalt u ook geen eigen risico. U betaalt wel een eigen risico bij een GZ-psycholoog of psychotherapeut.Goed om te weten

 • U hebt een verwijzing nodig van een huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, medisch-specialist of bedrijfsarts.
 • Als u een afspraak mist of niet tijdig afzegt, moet u deze sessie zelf betalen.
 • Psychologische zorg voor kinderen tot 18 jaar, wordt vanaf 1 januari 2015 geregeld door uw gemeente.
 • Relatietherapie, intelligentieonderzoek, dyslexiebehandeling, schoolpsychologische zorg, begeleiding van niet-geneeskundige aard, arbeidsproblematiek en orthopedagogische zorg vallen niet onder de vergoedingen voor de basis geestelijke gezondheidszorg.

Hoe werkt de vergoeding van geneesmiddelen? Er zijn medicijnen van verschillende merken die dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm hebben. Bij sommige van deze geneesmiddelen is er alleen recht op de geneesmiddelen die door de zorgverzekeraar zijn aangewezen. Dit zijn de preferente geneesmiddelen.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie op www.medicijnkosten.nl.

Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit
Griepvaccinatie n.v.t. n.v.t. 100% 100% 100%

Griepvaccinatie wordt vergoed voor bepaalde risicogroepen uit de Basisverzekering.

De huisarts is als vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen betreffende uw gezondheid. Huisartsenzorg is vrij toegankelijk. In de avond, nacht of tijdens weekenden kunt u terecht bij de huisartsenpost.

Vergoed wordt: Huisartsenzorg, door de huisarts aangevraagd laboratorium- en functieonderzoek, doorverwijzing naar medisch specialistische zorg.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor huidbehandelingen.

Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit
Camouflagetherapie
incl.
camouflagemiddelen
n.v.t. 100%,
bij ernstige huidafwijkingen
in gezicht en hals
100%,
bij ernstige huidafwijkingen
in gezicht en hals
100%,
bij ernstige huidafwijkingen
in gezicht en hals
100%,
bij ernstige huidafwijkingen
in gezicht en hals
Elektrische
epilatie/laserbehandeling
n.v.t. max. € 1.000,- voor de gehele verzekeringsduur max. € 1.000,- voor de gehele verzekeringsduur max. € 1.000,- voor de gehele verzekeringsduur max. € 1.500,- voor de gehele verzekeringsduur

Als sprake is van ernstige huidafwijkingen in het gelaat of de hals, vergoedt ONVZ de kosten van instructielessen voor camouflagetherapie en de hiervoor te gebruiken cosmetische producten.

ONVZ vergoedt voor een vrouwelijke verzekerde met overmatige haargroei in het gezicht de kosten van elektrische epilatie of laserbehandeling door een medisch-specialist, huidtherapeut of schoonheidsspecialiste. De behandeling vindt plaats op voorschrift van de behandelend dermatoloog (huidarts). De vergoeding bedraagt maximaal € 1.000,- voor de gehele duur van de verzekering.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor vervangende mantelzorg.

Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit
Vervangende mantelzorg
per verzekerde
n.v.t. n.v.t. max.
8 dagen
max.
8 dagen
max.
16 dagen

U kunt vanuit uw aanvullende verzekering een vergoeding krijgen voor vervangende mantelzorg door vrijwilligers aangesloten bij Handen-in-Huis.

Met mantelzorg wordt bedoeld dat u langdurig een naaste verzorgt, bijvoorbeeld een gezinslid of familielid. Dat kan een hele belasting zijn ondanks dat u het met liefde doet. Daarom is er de mogelijkheid een vervanger in te schakelen als u met vakantie gaat of tijdelijk rust nodig heeft.

Aanvraag voor vervangende mantelzorg kunt u via de ONVZ ZorgConsulent indienen.

Op werkdagen (van 08.30 tot 17.30 uur) via het gratis telefoonnummer 0800 022 14 50.

Vergoedingen voor oncologische revalidatie (voorheen genoemd herstel en balans).

Sinds 2016 worden de kosten vergoed vanuit de Basisverzekering. 

Oncologische revalidatie is een nazorg programma voor personen van 18 jaar of ouder die een vorm van kanker hebben (gehad). Het programma is aansluitend op de medische behandeling.

Doel van het programma is de lichamelijke en geestelijke conditie op peil te brengen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoeding voor een ooglaserbehandeling.

Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit
Ooglaserbehandeling n.v.t. n.v.t. n.v.t. max.
€ 150,-
max.
€ 300,-

ONVZ vergoedt kosten van een ooglaserbehandeling.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor pedicurezorg.

Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit
Pedicurezorg (bij diabetes, reuma en/of medische voet ) n.v.t. n.v.t. max. € 100,- p.jr. max. 200,- p.jr 100%

Recht op vergoeding als de behandeling wordt uitgevoerd door een gecontracteerde zorgverlener.

Bovengenoemd budget is een totaal budget voor de zorgsoorten:

 • voetbehandelingen reumatische voet;
 • podotherapie;
 • steunzolen.
Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit
Plastische of
reconstructieve chirurgie
n.v.t. n.v.t. buikwandcorrectie
tot max. € 2.500,
bovenooglidcorrectie
tot max. € 950
bovenooglidcorrectie
tot max. € 950

Recht op vergoeding bij een specifieke medische indicatie en na toestemming ONVZ:

 • buikwandcorrectie;
 • bovenooglidcorrectie;
 • correctie flaporen tot 18 jaar.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor podotherapie.

Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit
Podotherapie n.v.t. 100% 100% 100% 100%

De podotherapeut behandelt alle voorkomende klachten aan voeten, tenen en nagels en klachten elders in het lichaam die door voet-, teen- en nagelcorrectie beïnvloed kunnen worden.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor preventie cursussen.

Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit
Preventie-cursussen n.v.t. max.
€ 75
max.
€ 150
max.
€ 250
max.
€ 325

Cursussen die erop gericht zijn de gezondheid te bevorderen en gezondheidsklachten te voorkomen dan wel cursussen die erop gericht zijn te leren omgaan met een ziekte en/of aandoening.

Een overzicht van de erkende preventiecursussen kunt u opvragen bij het ONVZ Service Center of raadpleeg de lijst erkende preventiecursussen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor preventieve vaccinaties.

Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit
Vaccinaties voor buitenland € 75,- p.jr. € 75,- p.jr. € 75,- p.jr. € 100,- p.jr. 100%

Totaal voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en malaria profylaxe.

Cursussen en tests

 • Leren omgaan met een ziekte of aandoening
 • Omgaan met dementie
 • EHBO-Cursus
 • Reanimatiecursus
 • Gezondheidstest

Advies en begeleiding

 • Gewichtsconsulent
 • Sport Medisch Advies
 • Zorg voor vrouwen in de overgang

Vaccinaties

 • Preventieve vaccinaties (griepvaccinatie)

Het raadplegen van een andere medisch specialist, binnen Nederland, dan de behandelend specialist wordt 100% vergoed vanuit de Basisverzekering.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor steunzolen.

Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit
Steunzolen n.v.t. 100% 100% 100% 100%

Een steunzool is een losse inlegzool voor een schoen. Steunzolen kunnen een ontlastende of ondersteunende functie of een corrigerende functie hebben. De voet- en loopstand verbetert hierdoor.

Bij vergoeding uit de aanvullende verzekering geldt een gezamenlijk maximaal bedrag voor de vergoedingen pedicure, podologie, podotherapie en orthopedische steunzolen.

In onderstaande tabel vindt u een beknopt overzicht van tandheelkundige zorg.

Tandfit A Tandfit B Tandfit C Tandfit D
Tandheelkundige zorg
incl.
techniekkosten
75% tot
max. € 250
100% controle en
preventie*, en
75% overige
tandheelkundige zorg
gezamenlijk tot
max. € 750
100% controle en
preventie*, en
75% overige
tandheelkundige zorg
gezamenlijk tot
max. € 1.500
100%, tot
max. € 1.500
Ongevallen
dekking
max. € 2.500 max. € 5.000 max. € 5.000 max. € 5.000

*voor controle en preventie zie lijst prestatiecodes in de voorwaarden

Vergoeding voor:

 • de (half)jaarlijkse controle
 • gebitsreiniging
 • het vullen van een gaatje
 • het trekken van een kies
 • een kroon of een gedeeltelijke gebitsprothese
 • trekken van een tand of kies door de kaakchirurg
 • plaatsen van implantaten in de niet-tandeloze kaak door een kaakchirurg en/of tandarts.
 • tandheelkundige hulp in het buitenland.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor verblijf.

Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit
herstellingsoord /
zorghotel
€ 100 p.dg.,
max. € 1.000 p.jr.
€ 100 p.dg.,
max. € 1.500 p.jr.
€ 100 p.dg.,
max. € 2.000 p.jr.
€ 100 p.dg.,
max. € 1.000 p.jr.
hospice € 30 p.dg. € 30 p.dg. € 30 p.dg. € 30 p.dg.
familiehuis € 300 p.jr. € 400 p.jr. € 600 p.jr. € 400 p.jr.

Een logeer- of gasthuis is een huis dat verbonden is aan het ziekenhuis waar uzelf of uw gezinslid tijdelijk kan verblijven als u in het ziekenhuis bent opgenomen. Voorbeelden van logeer- of gasthuizen zijn het Ronald McDonaldhuis, het Familiehuis Daniel den Hoed, het Prinses Margriethuis en het Kiwanishuis.

Het verblijf in een ziekenhuis of zorginstelling is volledig verzekerd vanuit de Basisverzekering.

Vergoed wordt:

Specialistische zorg:

 • Onderzoek en diagnostiek;
 • Behandeling;
 • Materialen die de medisch specialist gebruikt;
 • Laboratoriumonderzoek;
 • Second opinion;
 • Verblijf in een zorginstelling;
 • Zorg thuis;
 • Ondersteuning en hulp vanuit de WMO;
 • Persoonsgebonden budget in plaats van zorg in natura.