Wij hebben geen binding met verzekeringsmaatschappijen, banken of andere financiële instellingen. Dit vinden wij een voorwaarde om objectief advies te kunnen geven. Juist door deze vrijheid kunnen wij de verzekeringsmaatschappijen objectief beoordelen op kosten, openheid, rendement, kwaliteit en dienstverlening.

Onze kwaliteit is gebaseerd op samenwerking met gerenommeerde organisaties, die wij op basis van deskundigheid, integriteit, onafhankelijkheid en vooruitstrevendheid hebben geselecteerd. Allen behoren al vele jaren tot de top en zijn toonaangevend in de markt van financiële dienstverleners.

Wij hebben er bewust voor gekozen om gebruik te maken van serviceproviders die toegang hebben tot vele verzekeraars en eigen producten ontwikkelen welke aansluiten op verzekeringsbehoeften van onze klanten. Ook bieden wij zelfstandigen toegang tot de digitale polismap omgevingen van verschillende serviceproviders waardoor zelfstandigen optimaal kunnen worden bediend en de volledige regie houden.

Beroepsvereniging
Wij hebben er ook bewust voor gekozen geen aansluiting te zoeken bij een beroepsvereniging. Uit ervaring weten wij dat de belangen van een beroepsvereniging tegenstrijdig zijn met de individuele belangen van bedrijven en individuen. U kunt er wel op rekenen dat wij aan dezelfde strenge eisen voldoen. Echter wij zijn van mening dat wij zelfs nog een paar stappen meer zetten. Dit kunt u terugzien in de transparante manier van communiceren en het behartigen van uw belangen in de volle breedte.

Honorering
Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappijen provisies van de lopende verzekeringen welke zijn verwekt in de verzekeringspremies of wij kunnen met u fee afspraken maken. Dit stelt ons in staat om onze dienstverlening op het hoogste niveau te kunnen doen en u de dienstverlening bij ons vindt welke u past.

Bijlage:

Onafhankelijk advies