opzegservice

Het belang van Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn van belang als u afspraken wilt maken die rechtsgeldig zijn. De belangrijkste afspraak is die u zou moeten maken is het beperken van aansprakelijkheid. Zonder beperkende afspraken loopt u een onbeperkt aansprakelijkheidsrisico. Dus is het mogelijk dat u aansprakelijk wordt gehouden voor een hoger bedrag dan waarvoor u verzekerd bent. Of dat […]

Werkgevers betalen zorgkosten

De nieuwe zorgpolissen vallen bij Nederlanders in de bus en worden verzekerden geconfronteerd met stijgende premies. Maar werkgevers dragen veel meer bij aan de zorg van hun werknemers, namelijk maximaal wel € 300,-  per maand. De werkgevers komen met het plan nu zij onder druk staan om de lonen meer te verhogen, zodat werknemers ook […]

bedrijfswagen verzekering

Helpt een Dascam bij autoschade?

Bij een autoschade wordt het vaak uw verhaal tegen het verhaal van de tegenpartij. Het bewijs leveren dat u gelijk heeft is vaak lastig. Maar nu is er de dashcam. Met de beelden kunt u uw verhaal aantonen. Wat voegen de beelden van de dashcam toe? De dashcam is in Rusland al zeer gebruikelijk. In […]

Cyber en datarisico verzekeren

Cyber en Data Risico verzekeren tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Bent u gehackt? Snel en doelgericht reageren op dataverlies, hackers of cyberaanvallen beperkt de schade. U krijgt hulp van ervaren security-professionals, met wereldwijd bereik en met uitgebreide juridische expertise. Meldt u een inbreuk? Dan staat een team van ervaren professionals voor u klaar. […]

milieuschade verzekering

Aansprakelijkheidsrisíco’s bedrijven nemen fors toe!

Bedrijven krijgen te maken met steeds grotere aansprakelijkheidsrisico’s, stelt Allianz op basis van een wereldwijd onderzoek naar meer dan 100.000 schades. Claims worden groter, complexer en internationaler door wereldwijde product recalls en milieu-incidenten. De voornaamste oorzaken van aansprakelijkheidsschades voor bedrijven zijn gebrekkige producten en gebrekkige kwaliteit van geleverde diensten, ongelukken en menselijke fouten. Risico’s op […]