In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen exclusief alternatieve geneesmiddelen.

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Alternatieve geneeswijzen* n.v.t. max. € 50,- p.dg.,
max. € 250 p.jr
max. € 50,- p.dg.,
max. € 500,- p.jr.
max. € 50,- p.dg.,
max. € 1.000,- p.jr.
max. € 50,- p.dg.,
max. € 1.500,- p.jr.
max. € 25,- p.dg.,
max. € 200,- p.jr.

* 100% acupunctuur, chiropractie, osteopathie en (ortho)manuele therapie. 75% voor antroposofie, flebologie, fytotherapie, haptotherapie, homeopathie (klassiek), iriscopie, kindertherapie, moermantherapie, natuurgeneeswijzen, neuraaltherapie, orthomoleculaire therapie, podo-orthesiologie, proctologie, reflexzonetherapie (voet) en shiatsutherapie.

Uitsluitend met name genoemde beroepsverenigingen komen voor vergoeding in aanmerking.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor bevalling en kraamzorg.

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Bevalling ziekenhuis volledig volledig volledig volledig volledig n.v.t.
Bevalling ziekenhuis
(wettelijke eigen bijdrage)
volledig volledig volledig volledig volledig n.v.t.
Kraamzorg thuis na ziekenhuisopname max.
15 uur
max.
15 uur
max.
15 uur
max.
15 uur
max.
15 uur
n.v.t.
Kraamzorg ziekenhuis
(wettelijke eigen bijdrage)
100% 100% 100% 100% 100% n.v.t.
Kraampakket ja ja ja ja ja n.v.t.
Couveuse-nazorg 15 uur 15 uur 15 uur 15 uur 15 uur n.v.t.
Adoptiekraamzorg of medische screening
(vooraf toestemming vereist)
3 X 3 uur 3 X 3 uur 3 X 3 uur 3 X 3 uur 3 X 3 uur n.v.t.
Borstvoeding advies max.
€ 200,-
max.
€ 200,-
max.
€ 200,-
max.
€ 200,-
max.
€ 200,-
n.v.t.

U heeft recht op kraamzorg tot maximaal 10 dagen vanaf de dag dat u bent bevallen. Hoeveel uur kraamzorg u krijgt, wordt bepaald op basis van het landelijk indicatieprotocol kraamzorg.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor brillen en/of lenzen en ooglaseren.

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Brillen, contactlenzen, ooglaseren
(per 2 kalenderjaar)
n.v.t. n.v.t. max.
€ 100,-
max.
€ 150,-
max.
€ 500,-
max.
€ 100,-

.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor buitenlanddekking.

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Spoedeisende zorg,
geneesmiddelen
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Repatriëring
(Vervoer bij ziekte, ongeval)
(overlijden max. € 6.000,-)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Spoedeisende
tandheelkundige
zorg (per jaar)
max.
€ 250,-
max.
€ 250,-
max.
€ 250,-
max.
€ 250,-
max.
€ 250,-
max.
€ 275,-

Delta Lloyd Hulpdienst
Hebt u medische zorg nodig tijdens uw verblijf in het buitenland en hebt u geen EHIC? Dan kunt u een vervangend document aanvragen bij de Delta Lloyd Hulpdienst. Dat kan via (+31) 20 594 80 70. Dit document heeft dezelfde waarde als de EHIC, maar is alleen geldig tijdens uw verblijf in het buitenland. Dat is het verblijf waarin u het vervangende document hebt aangevraagd.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor buitenlandvaccinaties.

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Buitenlandvaccinaties
(per jaar)
max.
€ 250,-
max.
€ 250,-
max.
€ 250,-
volledig volledig volledig *

* Voor malaria- en tyfustabletten en inentingen (zie verzekeringsvoorwaarden)

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor camouflagelessen en middelen die nodig zijn tijdens de les(sen).

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Camouflagetherapie
(per jaar)
n.v.t. max.
€ 100,-
max.
€ 150,-
max.
€ 400,-
volledig n.v.t.

Camouflagetherapie is bedoeld om mensen met een ernstige huidafwijking of littekens in het gezicht of de hals, te leren hoe deze het beste gecamoufleerd kunnen worden met camouflagemiddelen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor dieetadvies door een diëtist.

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Behandeluren
(per jaar)
n.v.t. max.
€ 100,-
max.
€ 150,-
max.
€ 200,-
volledig n.v.t.

Dieetadvisering met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. De Basisverzekering vergoedt de eerste 3 behandeluren.

Een behandeluur bestaat uit de geplande tijd die de diëtist met u in gesprek is en de gemiddelde tijd die nodig is voor de werkzaamheden rondom het consult (bijvoorbeeld informatie opzoeken, een dieetadvies op papier zetten of een rapportage aan de arts maken).

Voor 2017 is het standaard eigen risico gelijk gebleven € 385,-.

Wel behoeft dit enige toelichting. Namelijk dat het eigen risico niet van toepassing is op de vergoedingen van de aanvullende verzekering. Tevens zijn binnen de Basisverzekeringen uitzonderingen waar het eigen risico niet voor geldt:

 • Huisarts;
 • Hulpmiddelen in bruikleen;
 • Nacontroles van de donor, na orgaandonatie.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor fysiotherapie, manueel therapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar en geriatrische fysiotherapie.

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Aantal behandelingen
(per jaar)
6 9 27 36 volledig 12

Voor chronische aandoeningen worden alle vervolgbehandelingen uit de Basisverzekering vergoedt vanaf de 21e behandeling over de gehele behandelduur.

Hieronder vindt u een overzicht met chronische aandoeningen. Deze zijn door de overheid aangewezen. Uw vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering is hiervan afhankelijk.

Aandoeningen aan het zenuwstelsel:

 • cerebrovasculair accident;
 • ruggemergaandoening;
 • multipele sclerose;
 • perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 • extrapyramidale aandoening;
 • motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 • aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel (duur van de behandeling is maximaal twee jaar, na bestraling);
 • cerebellaire aandoening;
 • uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 • radiculair syndroom met motorische uitval (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • spierziekte;
 • myasthenia gravis.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

 • aangeboren afwijking;
 • progressieve scoliose;
 • juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 • reflexdystrofie;
 • fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 • collageenziekten;
 • status na amputatie;
 • Whiplash (duur van de behandeling is maximaal drie maanden, soms verlengd tot zes maanden);
 • postpartum bekkeninstabiliteit (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • fracturen indien deze conservatief worden behandeld (duur van de behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling).

Overige aandoeningen

 • Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD;
 • aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 • lymfoedeem;
 • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden na ontslag);
 • claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • weke delen tumoren;
 • diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.

In onderstaande tabel vindt u vergoedingen voor Geestelijke Gezondheiszorg (GGZ).

De Basisverzekering voorziet volledig in Geestelijke Gezondheidszorg.

Vanaf 2014 is de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) volledig verzekerd in de Basisverzekering.

Hoe werkt de vergoeding van geneesmiddelen? Er zijn medicijnen van verschillende merken die dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm hebben. Bij sommige van deze geneesmiddelen is er alleen recht op de geneesmiddelen die door de zorgverzekeraar zijn aangewezen. Dit zijn de preferente geneesmiddelen.

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Geneesmiddelen
(eigen bijdrage, per jaar)
n.v.t. n.v.t. max.
€ 150,-
max.
€ 200,-
volledig n.v.t.
Overige geregistreerde
geneesmiddelen
(per jaar)
n.v.t. n.v.t. max.
€ 150,-
max.
€ 200,-
volledig n.v.t.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie op medicijnkosten.nl.

Griepvaccinatie

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor griepvaccinatie.

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Griepvaccinatie
(1 x per jaar)
100% 100% 100% 100% 100% n.v.t.

Griepvaccinatie wordt vergoed uit de Basisverzekering voor bepaalde risicogroepen.

De huisarts is als vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen betreffende uw gezondheid. Huisartsenzorg is vrij toegankelijk. In de avond, nacht of tijdens weekenden kunt u terecht bij de huisartsenpost.

Vergoed wordt: Huisartsenzorg, door de huisarts aangevraagd laboratorium- en functieonderzoek, doorverwijzing naar medisch specialistische zorg.

onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor hulpmiddelen.

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Eigen bijdrage
(per jaar)
n.v.t. max.
€ 500,-
max.
€ 1.000,-
max.
€ 1.500,-
volledig n.v.t.
Hoofdbedekking anders
dan pruik
(per jaar)
n.v.t. max.
€ 75,-
max.
€ 75,-
max.
€  75,-
max.
€ 75,-
n.v.t.
Persoonsalarmering
(per jaar)
max.
€ 100,-
max.
€ 150,-
max.
€ 200,-
volledig volledig n.v.t.
Therapeutische sportbraces
(per jaar)
max.
€ 150,-
max.
€ 150,-
max.
€ 150,-
max.
€ 150,-
max.
€ 150,-
n.v.t.
Steunzolen
(per jaar)
n.v.t. max.
€ 100,-
max.
€ 150,-
max.
€ 200,-
volledig max.
€ 60,-

Voor hulpmiddelen vergoeding uit de Basisverzekering verwijzen wij u naar het  reglement hulpmiddelen 2017.

Vergoedingen voor oncologische revalidatie (voorheen genoemd herstel en balans).

Sinds 2016 worden de kosten vergoed vanuit de Basisverzekering. 

Oncologische revalidatie is een nazorg programma voor personen van 18 jaar of ouder die een vorm van kanker hebben (gehad). Het programma is aansluitend op de medische behandeling.

Doel van het programma is de lichamelijke en geestelijke conditie op peil te brengen.

In de onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor ontharen (epilatie of laserbehandeling).

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Ontharen n.v.t. max.
€ 500,-
max.
€ 750,-
max.
€ 1.000,-
max.
€ 1.500,-
n.v.t.

Deze dekking is enkel van toepassing voor vrouwelijke verzekerden.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor orthodontie.

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Orthodontie
(tot 18 jaar, voor de gehele verzekeringsduur)
n.v.t. 80%,
max.
€ 1.000,-
80%,
max.
€ 1.750,-
80%,
max.
€ 2.250,-
volledig n.v.t.
Orthodontie
(vanaf 18 jaar, voor de gehele verzekeringsduur)
n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t. max.
€ 1.500,-
n.v.t.

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het optimaliseren van de stand van tanden in de kaken door middel van beugels.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor patiëntenverenigingen.

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Lidmaatschap n.v.t n.v.t. n.v.t. 100%  100% n.v.t.

Recht op vergoeding voor bovengenoemde onderdelen als; – patientenvereniging is aangesloten bij de NPCF of de CG-Raad.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor plastische en cosmetische chirurgie.

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Plastische chirurgie n.v.t. n.v.t. ja ja ja n.v.t.
Cosmetische chirurgie
(per verzekeringsduur)
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. max.
€ 1.500,-
n.v.t.

Recht op vergoeding als:

 • de aard van de behandeling strekt ter correctie van afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen;
 • vooraf toestemming van de zorgverzekeraar vereist;
 • aanvraag door behandelende specialist met foto’s en een verklaring van verzekerde over de klachten;
 • ingreep wordt verricht door medisch specialist of zelfstandig behandelcentrum.

Correctie van de oorstand, correctie bovenoogleden (tenminste helft pupil bedekt is) en vervangen borstprothese wordt vergoed.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor podologie, podotherapie en podoposturale therapie.

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Podologie, Podotherapie,
Podoposturale therapie
(per jaar)
n.v.t. max.
€ 100,-
max.
€ 150,-
max.
€ 150,-
max.
€ 150,-
max.
€ 70,-

De podoloog behandelt voetfunctiestoornissen en voetklachten. Dit kan met het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals schoen- en zool correcties en het adviseren over voetaandoeningen.

De podotherapeut behandelt alle voorkomende klachten aan voeten, tenen en nagels en klachten elders in het lichaam die door voet-, teen- en nagelcorrectie beïnvloed kunnen worden.

Vergoeding enkel op voorschrift arts.

Het raadplegen van een andere medisch specialist, binnen Nederland, dan de behandelend specialist wordt 100% vergoed vanuit de Basisverzekering. Delta Lloyd biedt als extra zekerheid het netwerk van Best Doctors aan verzekerden die een second opinion wensen.

Best Doctors® in de praktijk: topspecialisten voor uw second opinion
Met Best doctors® hebt u voor uw second opinion toegang tot de beste medische specialisten van de wereld. Deze specialisten zijn door hun collega’s gekozen tot de beste in hun vakgebied.

Hoe werkt Best Doctors®?
De medisch specialist van Best doctors® vraagt uw bestaande medisch dossier (en eventueel onderzoeksmateriaal) op bij uw behandelend arts. Uw medisch dossier wordt opnieuw bekeken door een internationale topspecialist. Het rapport van uw second opinion krijgt u thuisgestuurd. Een verpleegkundige van Best Doctors® bespreekt dit dossier telefonisch met u.

Wanneer adviseert of ondersteunt Best Doctors®?
Best doctors® adviseert en ondersteunt u bij het volgende:

 • Wanneer u een keuze moet maken uit verschillende behandelingen.
 • Om te checken of uw behandelend arts de juiste diagnose stelt.
 • Als uw klachten niet veranderen.
 • Wanneer u twijfelt over de informatie die u van uw specialist heeft gekregen.
 • Wanneer u twijfelt over de operatie die uw specialist heeft aanbevolen.

Aanmelden Best Doctors®
U meldt zich aan bij Delta Lloyd Zorgservices via (013) 593 82 25 voor een second opinion via Best Doctors®. Binnen 24 uur belt een verpleegkundige van Best Doctors Best Doctors®. Deze verpleegkundige begeleidt u tijdens de second opinion.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor de kosten van sportmedisch onderzoek.

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Sportmedisch
onderzoek
(per jaar)
max.
€ 100,-
max.
€ 100,-
max.
€ 100,-
max.
€ 150,-
max.
€ 200,-
max.
€ 100,-

Het onderzoek of de consulten dienen te worden uitgevoerd in een Sport Medisch Adviescentrum, een Sport Medisch Instituut of een Sport Medisch Centrum. Deze instellingen dienen lid te zijn van de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Onder sportmedisch onderzoek kan ook een sportkeuring worden verstaan.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor steunzolen.

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Steunzolen
(per jaar)
n.v.t. max.
€ 100,-
max.
€ 150,-
max.
€ 200,-
100% max.
€ 60,-

Een steunzool is een losse inlegzool voor een schoen. Steunzolen kunnen een ontlastende of ondersteunende functie of een corrigerende functie hebben. De voet- en loopstand verbetert hierdoor.

In onderstaande tabel vindt u een beknopt overzicht van tandartsvergoedingen.

TandenGaaf 250 TandenGaaf 500 TandenGaaf 1.000 TandenGaaf 1.500 Zilver
Totale tandartskosten
(per jaar)
100%,
max.
€ 250,-
100%,
max.
€ 500,-
100%,
max.
€ 1.000,-
100%,
max.
€ 1.500,-
75%,
max.
€ 250,-

Delta Lloyd vergoedt alle behandelingen door een tandarts, tandprotheticus of mondhygiënist (met uitzondering van tanden bleken en abonnementskosten tandarts).

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor thuiszorg.

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Thuiszorg, bij chronische ziekte
(per jaar)
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. max.
€ 1.000,-
n.v.t.
Thuiszorg, na ziekenhuisverblijf
(per jaar)
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. max.
€ 1.000,-
n.v.t.
Logeerkosten voor 1 kamer
voor logeerhuistarief *
(per jaar)
max.
€ 200,-
max.
€ 200,-
max.
€ 200,-
max.
€ 200,-
max.
€ 200,-
n.v.t.
Kuuroorden
(voor bepaalde indicaties, per jaar)
n.v.t. n.v.t. max.
€ 1.000,-
max.
€ 1.500,-
max.
€ 1.500,-
n.v.t.

* Een logeerhuis is een huis waar u tijdelijk kunt verblijven als gezinsleden in het ziekenhuis zijn opgenomen. Voorbeeld van een logeerhuis is het Ronald McDonaldhuis of een aan een ziekenhuis verbonden familie- of logeerhuis.

Het verblijf in een ziekenhuis of instelling kan langdurig zijn. In dat geval zijn 1.095 dagen verzekerd vanuit de Basisverzekering. Sinds  1 januari 2015 is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen te vervallen.

Vergoed wordt:

Specialistische zorg:

 • Onderzoek en diagnostiek;
 • Behandeling;
 • Materialen die de medisch specialist gebruikt;
 • Laboratoriumonderzoek;
 • Second opinion.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor ziekenvervoer.

Start Extra Compleet Comfort Top Zilver
Eigen bijdrage zittend vervoer n.v.t. 100% 100% 100% 100% n.v.t.
Reiskosten ouders
(toesteming vooraf)
max.
€ 200,-,
€ 0,19 per km
max.
€ 200,-,
€ 0,19 per km
max.
€ 200,-,
€ 0,19 per km
max.
€ 200,-,
€ 0,19 per km
max.
€ 200,-,
€ 0,19 per km
n.v.t.
Ziekenvervoer per auto n.v.t € 0,19 per km € 0,19 per km € 0,19 per km € 0,24 per km n.vt.
Ziekenvervoer per taxi n.v.t. ja ja ja n.v.t. n.v.t.
Ziekenvervoer per auto of
openbaar vervoer
(2e klasse)
n.v.t. € 0,19 per km,
OV volledig
0,19 per km,
OV volledig
0,19 per km,
OV volledig
0,24 per km,
OV volledig
n.v.t.

Daar er toestemming nodig is adviseren wij u vooraf te bellen met de Delta Lloyd Gezondheidslijn
(026) 353 53 12
.