Wij kunnen ons werk alleen goed doen met uw medewerking. Daarom vragen wij het volgende:

Informatie over elders lopende verzekeringen
Het kan zijn dat u verzekeringen heeft afgesloten bij een andere tussenpersoon of een verzekeraar waarmee wij niet samenwerken. Graag willen wij weten welke verzekeringen er al zijn. Met een compleet overzicht kunnen wij beter adviseren.

Informatie over wijzigingen in uw bedrijfssituatie
Het is erg belangrijk dat u ons informeert over veranderingen in uw bedrijfssituatie. Bijvoorbeeld uitbreiding van activiteiten of wijziging van uw bedrijfsstructuur.
Zo zijn er tal van gebeurtenissen die stuk voor stuk gevolgen hebben voor de verzekeringen en waarbij u onze begeleiding mag verwachten.

Schades direct melden
Het is belangrijk dat u ons snel en volledig informeert over een schade waarvoor u een beroep wilt doen op de verzekering. Wij kunnen dan direct actie ondernemen en de betrokken verzekeraar informeren om te komen tot een snelle afwikkeling.

Juiste informatie
Wellicht overbodig: maar wij verwachten dat u juiste informatie verstrekt. Wij treden op als belangenbehartiger en verwachten dat u ons volledig informeert. Zowel bij het aangaan van de samenwerking als wanneer een beroep wordt gedaan op een verzekering.
Indien wij onverhoopt geconfronteerd worden met foutieve informatie, met het doel de verzekeringsmaatschappij op oneigenlijke gronden te bewegen een verzekering af te sluiten of ten onrechte een uitkering te doen, zijn wij genoodzaakt de samenwerking te beëindigen.