Als wij het hebben over bedrijfsrisico’s gaat het ook over het voeren van een goede administratie, het vastleggen van afspraken, kennis van wet- en regelgeving, werknemersvoorzieningen en gepassioneerd uw bedrijf managen. Het hebben van een bedrijf of het zelfstandig zijn heeft veel mooie kanten maar het brengt ook risico’s met zich mee, die de continuïteit van uw zelfstandigheid kunnen bedreigen. Uiteindelijk gaat iedereen hier anders mee om, maar het belangrijkste blijft in hoeverre u bewust keuzes maakt. Wij vinden het onze taak om u daarbij actief te begeleiden.

Onderschatte risico’s
Om teleurstellingen achteraf te voorkomen is een goede inventarisatie vooraf belangrijk. Want bij schade mag er geen discussie zijn of zaken nu wel of niet zijn verzekerd.

Periodiek met elkaar rond de tafel om alles met elkaar af te stemmen en voeling te houden met u en het bedrijf.