Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt en gebeuren ongelukken. De gevolgen hiervan zijn niet altijd in te schatten en kunnen zo groot zijn dat de continuïteit in gevaar komt. Uzelf beschermen tegen financiële claims is daarom cruciaal. Met een aansprakelijkheidsverzekering beschermt u uw bedrijfsactiviteiten tegen financiële aanspraken.

  • Dekking afgestemd op uw beroepsgroep;
  • Af te stemmen op de wensen van het bedrijf.

Er zijn verschillende vormen van aansprakelijkheid:

  • Algemene aansprakelijkheid: schade die door het personeel wordt veroorzaakt;
  • Werkgeversaansprakelijkheid: schade die werknemers oplopen tijdens arbeidsongevallen of beroepsziektes;
  • Risicoaansprakelijkheid: schade veroorzaakt als bezitter van een bedrijfsgebouw;
  • Productenaansprakelijkheid: schade die wordt veroorzaakt door productiefouten:
  • Beroepsaansprakelijkheid: schade voortvloeiende uit uw beroepsuitoefening.

Is het verzekeren van aansprakelijkheid nodig voor mij/ons?