Werkgevers betalen zorgkosten

De nieuwe zorgpolissen vallen bij Nederlanders in de bus en worden verzekerden geconfronteerd met stijgende premies. Maar werkgevers dragen veel meer bij aan de zorg van hun werknemers, namelijk maximaal wel € 300,-  per maand.

De werkgevers komen met het plan nu zij onder druk staan om de lonen meer te verhogen, zodat werknemers ook gaan meeprofiteren van de hogere bedrijfswinsten van de laatste jaren. Maar vooral oplopende zorgkosten, zijn volgens de werkgevers een belangrijke oorzaak waarom het besteedbaar inkomen van werkenden achterblijft.

De Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen daarom een ‘eerlijke loonstrook’, waarop de totale loonkosten van een werkgever staan. Dus ook welke premies de werkgever allemaal betaalt voor zorg, pensioen en sociale zekerheid en ook welke belastingen worden afgedragen.

Werkgevers betalen 17 miljard
De nieuwe loonstrook moet werknemers bewuster maken van de zorgkosten. Zij kunnen dan immers zien dat werkgevers aanzienlijk bijdragen per werknemer aan inkomensafhankelijke zorgpremie betalen. In totaal brengen werkgevers zo 17 miljard euro per jaar op.

De zorgkosten bedragen jaarlijks nu gemiddeld € 5.250,- per volwassen Nederlander. De stijging van de zorgpremies leidt volgens de werkgevers tot een herverdeling van jong naar oud en van midden- en hoge inkomens naar lage. Als dat zo doorgaat zal de solidariteit in de zorg verder onder druk komen te staan.