opzegservice

Het belang van Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn van belang als u afspraken wilt maken die rechtsgeldig zijn. De belangrijkste afspraak is die u zou moeten maken is het beperken van aansprakelijkheid. Zonder beperkende afspraken loopt u een onbeperkt aansprakelijkheidsrisico. Dus is het mogelijk dat u aansprakelijk wordt gehouden voor een hoger bedrag dan waarvoor u verzekerd bent. Of dat u aansprakelijk wordt gehouden waarvoor u geen sluitende verzekeringsdekking heeft. U doet er daarom goed aan om heldere algemene voorwaarden te hanteren.

Verzekeringsadviseurs werken meestal nog steeds op basis van mondelinge afspraken. Tussen de adviseur en de klant bestaat dan evengoed een overeenkomst van opdracht, alleen ligt die overeenkomst niet schriftelijk vast. Dat is wel nodig als u algemene voorwaarden wilt hanteren. Want u moet de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden expliciet overeenkomen. Een verwijzing op briefpapier of website dat u algemene voorwaarden hanteert is dus niet voldoende. Bij een mondelinge overeenkomst wordt het lastig te bewijzen dat u algemene voorwaarden bent overeengekomen.

Om algemene voorwaarden rechtsgeldig te laten zijn dient u deze vooraf ter hand te stellen. Als u dat nalaat zijn de algemene voorwaarden vernietigbaar.